Jag vill att vår son ska bo hos mig - hur går jag till väga?

2017-11-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag har en 14 årig son som bor hos sin mor. Vi har gemensam vårdnad men han bor i stockholm eftersom hon flyttade dit när vi skilde oss. Sonen vill nu flytta till mig i Karlstad eftersom det bara är bråk och tjafs hemma hos dem. Dessutom så vill hon tvinga på han en religion han inte vill ha. Hur går man tillväga? Jag vill ju självklart hjälpa min son och har alltid sagt att han jättegärna får bo hos oss i Karlstad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barns boende hittar du föräldrabalken (FB). Jag redogör först för reglerna som berättar hur man kan få till en ändring av barns boende och sen kommer jag förklara vad som är avgörande när man bestämmer var ett barn ska bo. Sist kommer förslag på olika saker du kan göra.

Barns boende

I första hand är det föräldrarnas vårdnadshavare – i ditt fall du och din sons mamma – som bestämmer var barnet ska bo. När man har gemensam vårdnad måste man komma överens om viktiga frågor som rör barnet och det är t. ex. var barnet ska bo (FB 6 kap. 11 § & 13 §).

När föräldrar har separerat kan de lösa frågan om barnets boende på lite olika sätt. Ibland kommer man helt enkelt överens om var det är bäst att barnet bor och rättar sig efter den överenskommelsen. Föräldrar kan också skriva ett juridiskt bindande avtal om var barnet ska bo. Får de avtalet godkänt av socialnämnden kan de sedan ta det avtalet till en domstol och kräva att avtalet efterlevs, om den andra föräldern skulle missköta sig. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte alls kan komma överens om var barnet ska bo kan de i sista hand gå till domstol och låta domstolen bestämma i frågan (FB 6 kap. 14a §).

Hur gör man och vad händer i processen?

Vill man få ett juridiskt bindande avtal om boendet måste man upprätta ett skriftligt avtal och skicka in till socialnämnden som ska godkänna det. Det är socialnämnden i barnets folkbokföringskommun som beslutar om de godkänner avtalet eller inte. De gör en utredning av föräldrarnas och barnets situation (FB 6 kap. 17a §) och beslutet avgörs av vad som är barnets bästa (FB 6 kap. 2a §).

Kan man inte komma överens är det enda alternativet att gå till domstol och yrka på att barnets boende ska ändras enligt ens egna önskningar. Domstolen tar beslutet utifrån vad de anser är barnets bästa och tar hänsyn till bl. a. barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, barnets trygghet och hälsa. Beroende på barnets ålder och mognad tar man också hänsyn till barnets egna önskningar (FB 6 kap. 2a §). Det finns ingen särskild gräns för när barnets egen önskan börjar väga tyngre, men man säger ofta att efter 12 år så börjar domstolen ta mer hänsyn till barnets åsikter. Det är alltid barnets bästa som är avgörande, så att barnet är över 12 är ingen garanti att domstolen dömer i linje med barnets önskan, men barnets önskan kommer i alla fall få viss tyngd. Man väcker talan i domstolen i den ort som barnet bor (FB 6 kap. 17 §).

Vad kan du göra?

Om du inte redan har försökt rekommenderar jag dig att helt enkelt börja prata med barnets mamma och se om ni kan komma överens om att er sons boende ska ändras. Skullen i komma överens kan det vara bra att upprätta ett avtal som godkänns av socialnämnden, för att skapa klarhet i vad som gäller och undvika framtida konflikter. Det går ofta att hitta instruktioner för att upprätta avtalet och få det godkänt på hemkommunens hemsida.

Vill du undvika en domstolstvist men har svårt att komma överens kan du försöka med Familjerätten i din hemkommun. De ska – så långt det är möjligt – försöka hjälpa föräldrar att nå en överenskommelse och det är kostnadsfritt.

Om det inte alls går att komma överens med din sons mamma kan du i sista hand väcka talan i domstol. Domstolen kommer då utreda era familjeförhållanden för att ta reda på vad som är bäst för barnet. Det går inte att säga säkert vad resultatet kommer bli och det är dessutom tidskrävande och kan bli väldigt påfrestande för alla inblandade. Det är mycket att tänka på när man går till domstol och det är därför alltid bäst att gå till en jurist med erfarenhet om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Det kan bli dyrt med en domstolsprocess, men i familjemål som rör barn kan man ofta få en del av kostnaderna ersatta genom en hemförsäkring eller rättshjälp om man har en låg inkomst och saknar försäkring.

Jag hoppas att detta kan vara till din hjälp och att du hittar en lösning som är bra för din son.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?