Jag vill att mitt samboförhållande ska upphöra men min sambo vägrar att sälja våran bostad, vad ska jag göra?

Hej

Min sambo har träffat en ny (varit otrogen).Vi äger ett hus tillsammans.Står på lånen ihop.Sambons nya dyker upp här hemma hela tiden.Har ingen respekt för mig alls.Kan inte ta mitt pick och pack och dra.Skrik och svordomar hela tiden.Sambon vägrar åka härifrån..Jag vill sälja men den andre vägrar.Vad kan jag göra?Anlita en jurist.Ta hit en mäklare?Orkar inte mer..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga behandlas utifrån sambolagen (SamboL) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag uppfattar din situation som att du vill att erat samboförhållande ska upphöra. För att ett samboförhållande ska upphöra ska en av er ingå äktenskap, flytta isär eller dö (SamboL 2 § 1 stycket p. 1–3). Dock kan du också ansöka hos tingsrätten om förordnande av bodelningsförättare om det är så att du inte kan flytta ifrån eller om din sambo vägrar att flytta ifrån (SamboL 2 § 2 stycket).

Om erat samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av er begär det (SamboL 8 § 1 stycket), det ska du göra inom ett år efter det att erat samboförhållande upphörde (SamboL 8 § 2 stycket). Bodelningsförrättaren ska se till att en bouppteckning förrättas där du och din sambo ska uppge era sambotillgångar (se SamboL 26 § och ÄktB 17 kap. 5 §). Sedan ska bodelningsförrättaren bestämma tid och plats för bodelningen (ÄktB 17 kap. 6 §).

Vad som ingår i en bodelning mellan sambor är samboegendom, dvs. gemensam bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensamt användning (SamboL 8 §). Samboegendom är gemensamt bostad och bohag som ni har köpt för gemensam användning (SamboL 3 §).

Erat hus anses vara gemensamt bostad eftersom det är fast egendom som ni båda äger (SamboL 5 § 1 stycket 1 punkten). Vad som är gemensam bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet (SamboL 6 §).

Vid beräkningen av eran samboegendom ska man avräkna så mycket av tillgångarna så at det täcker era skulder (SamboL 13 §), i det här fallet erat lån. Vad som återstår efter det ska läggas samman och delas lika mellan dig och din sambo (SamboL 14 §).

Vad jag rekommenderar dig att göra är att först diskutera detta med din partner. Om han fortfarande inte vill flytta isär bör du vända dig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer att se till att en bodelning görs.

Jag hoppas du fick svar på ditt fråga. Du får gärna kontakta oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning