Jag vill att barnet bor hos mig, men det vill inte andra föräldern, hur gör jag?

2020-04-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hur går en stämning till?Jag har socialen bakom mig som vill att barnet bor på heltid hos mig men mamman vägrar släppa taget om honom. Han har inga regler, ingen struktur får ta vuxna beslut och får bestämma vart han ska bo (varannan vecka) vilket inte fungerar. Hur går man vidare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt antar jag att ni för tillfället har gemensam vårdnad. När så är fallet har föräldrar två alternativ för att reglera boende och umgänge. Ett av de alternativen är att avtala om barnets boende (se 6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken (FB)). Ett sådant avtal måste vara skriftligt och måste även godkännas av socialnämnden då det måste överensstämma med barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Som vilket avtal som helst bygger ett avtal om barns boende och umgänge på ömsesidighet och kräver att ni föräldrar kan komma överens. Kan ni inte det, är det andra alternativet är att man får fastställt av domstol angående vem av vårdnadshavarna som barnet ska bo med (6 kap. 14 a § 1 st. FB).

Då ska domstolen utgå från vad som är barnets bästa, och beroende på åldern och mognaden av ert barn ska också hans vilja (6 kap. 2 a § 3 st. FB). Även om barnet skulle bo med dig på heltid har han rätt till umgänge med sin mamma (6 kap. 15 § FB).

Mitt råd skulle vara att först försöka se om ni kan komma överens om ett avtal gällande boendet. Om inte det går att komma överens, då bör du vända dig till domstol och få det fastställt att barnet ska bo med dig.

I sista hand är det också möjligt att söka om ensam vårdnad. Om du har ensam vårdnad är det din uppgift att ta beslut för barnet, och den andra föräldern har då inte rätt att bestämma över barnets boende. Det faktum att ni utifrån din fråga verkar ha samarbetsproblem skulle kunna tala för att ensam vårdnad är lämpligt.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1671)
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?
2021-04-06 Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

Alla besvarade frågor (91059)