Kan jag välja att hyra ut min villa till en annan hyresgäst istället?

2021-02-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är ägare till en villa som jag ska hyra ut från och med 20 juni 2021 till och med sista januari 2022. Jag har nu fått en bättre hyresgäst som vill hyra på längre tid och som betalar bättre. Vad kan jag göra har inte skrivit på avtalet ännu?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att denna uthyrning sker privat och inte i en näringsverksamhet samt att du hyr ut villan för annat ändamål än fritidsändamål.

När du som ägare till en villa vill hyra ut denna så blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig (1 § första stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Om inget annat framgår i lagen om uthyrning av egen bostad så gäller bestämmelserna i 12 kap. jordabalken parallellt med tillämpningen av lagen om uthyrning av egen bostad (1 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad).

Hyresavtal kan ingås skriftligt men även muntligt, det är därmed inte ett krav att ett skriftligt hyresavtal har upprättats för att ett hyresförhållande ska anses ha uppstått (12 kap. 2 § jordabalken). I bevishänseende så är skriftliga hyresavtal att föredra då muntliga hyresavtal kan vara svårare att bevisa.

Detta innebär i ditt fall att det beror på din situation. Det är viktigt att du säkerställer att du inte har ingått ett muntligt hyresavtal med den första hyresgästen. Om du inte har gjort det så finns det en möjlighet att du kan anses befinna dig i ett förhandlingsstadium med den första hyresgästen. I förhandlingsstadiet har du fortfarande en rätt att dra dig ur. Det viktiga är att du drar dig ur så fort du faktiskt ångrar dig för att du inte ska anses ha agerat oaktsamt och därmed möjligtvis orsakat motparten en skada (detta kallas för culpa in contrahendo).


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93215)