Jag undrar vad en person som är 15 år får för straff om hen har stulit pengar på en summa på 20 000 kr?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad en person som är 15 år får för straff om hen har stulit pengar på en summa på 20 000 kr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld
Bestämmelser om brott och straff finns i brottsbalken (BrB). Om en person stjäl 20 000 kr kommer hen i domstol troligvis att dömas för stöld alternativt grov stöld på grund av det höga beloppet och beroende på omständigheterna i övrigt (BrB 8 kap. 1 och 4 §). Som utgångspunkt gäller att straffet för stöld är fängelse i högst två år och för grov stöld fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

En 15-åring får straffas men oftast lägre än vuxna
En person som fyllt 15 år är straffmyndig, vilket innebär att hen kan dömas till straff till skillnad från yngre personer. Däremot vill domstolarna inte gärna ge unga personer lika stränga straff som vuxna, utan personer mellan 15-21 år får ofta lägre straff och får dömas till lägre straff än minimistraffet för brottet (BrB 29 kap. 7 §).

För personer mellan 15-18 år får endast dömas till fängelse om synnerliga skäl finns till det (BrB 30 kap. 5 §), alltså om brottet är särskilt allvarligt. Om påföljden borde bli fängelse ska personen i första hand dömas till sluten ungdomsvård som innebär att hen får bo inlåst på ett särskilt ungdomshem under en tid på mellan två veckor och upp till 4 år.

En vanligare påföljd för unga när varken fängelse eller sluten ungdomsvård är aktuellt är överlämnande till vård inom socialtjänsten. Socialtjänsten planerar i detta fall åtgärder till stöd och hjälp för ungdomen, som är olika från person till person. Ungdomsvård kan även dömas tillsammans med ungdomstjänst eller dagsböter.

Det går inte att säga exakt vilket straff 15-åringen i detta fall skulle få för stölden. Domstolen bedömer straff från fall till fall. Troligtvis får 15-åringen vård inom socialtjänsten eller om brottet är särskilt allvarligt sluten ungdomsvård.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?