FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/03/2019

Jag undrar om var/hur kan man kräva ett faderskap?

Hej! Jag undrar om var/hur kan man kräva ett faderskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om föräldraskap hittas i föräldrabalken (FB).

I svensk rätt föreligger en presumtion att en kvinna som föder ett barn är dess mor. Härmed är moderskapet sällan svårt att fastställa. Faderskapet kan däremot vara något knepigare att fastställa. Är föräldrarna gifta i ett heterosexuellt äktenskap föreligger även en faderskapspresumtion. Med detta menas att mannen som den födande kvinnan är gift med ska anses vara barnets far. Detta framgår av portalparagrafen i 1 kap. 1 § FB.

Föreligger inget giftermål måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, 1 kap 3 § FB.

Av 2 kap 1 § FB följer att socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs.

Här kan alltså konstateras att socialnämnden i kommunen har en skyldighet att utreda så att faderskapet fastställs.

Råder det stor säkerhet vem som är fadern efter utredningen ska socialnämnden bereda den som antas vara fader möjlighet att bekräfta faderskapet (2 kap 5 § FB) Men om inte detta görs kan faderskapet bekräftas av domstol. Noterbart är att en sådan talan ska väckas av barnet. Men eftersom barnet i många fall är omyndigt får talan föras av barnets moder, eller av socialnämnden. Detta framgår av 3 kap 5 § FB

Sammanfattning

Att fastställa ett faderskap kan göras genom bekräftelse eller dom. Men som ovan nämnt har socialnämnden en skyldighet att utreda faderskap. Därför är det dit man bör vända sig med sådana frågor.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare