Jag undrar om en person är dömd för något brott, och jag vet personens namn och personnummer.

2020-12-31 i Domstol
FRÅGA
Jag undrar om en person är dömd för något brott, och jag vet personens namn och personnummer. Hur ska jag ta reda på detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline är en sida där man ställer juridiska frågor, däremot kan man inte ställa frågor om en viss person har begått något brott. Något jag däremot kan svara på är om en dom är offentlig, och hur man ska göra om man vill begära ut en dom.

Är en dom offentlig?

En dom är en allmän handling, och är som utgångspunkt en offentlig handling. Undantag för detta kan göras av hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om den enskilda kan antas lida skada eller men av att hela eller delar av domen blir offentlig. En sekretessprövning görs i varje enskilt fall då domen begärs ut. Detta framgår av 2 kap 17 § Tryckfrihetsförordningen (här) och 36 kap Offentlighets- och sekretesslagen (här).

Det är ovanligt att hela domar sekretessbeläggs. Principen om offentlighet är stark och om det är vissa specifika uppgifter i en dom som är känsliga så stryks dessa uppgifter över så att övrigt innehåll kan lämnas ut.

Hur ska man göra för att få ut en dom?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawline. Receptionen har öppet 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98703)