FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/03/2019

Jag tvivlar på att jag är pappan till barnet men hur ska jag göra för att få till ett DNA-test?

hej jag har en dotter som född i mina armar hon står på mitt namn hon är hos sin mamma . mamma har ensam vårdnad jag har mina tvivlar och saker som plågar mig

min fråga hur kan jag få henne till en dna prov för att vara säkra

ledsen det känns inte alls bra men jag måste veta -förlåt det svårt för mig ens fråga det

med vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett DNA-prov ska kunna tas ska du i första hand vända dig till socialnämnden, och om det inte fungerar måste du istället väcka talan i domstol om hävande av faderskap.

Socialnämnden
Du kan vända dig till socialnämnden i din kommun och be om att man tar ett DNA-prov på barnet (2 kap. 6 § föräldrabalken). För att komma i kontakt med socialnämnden ska du söka på "socialtjänsten + 'namnet på din kommun'" på google. Socialnämnden kommer att försöka se till så att mamman går med på provtagningen på barnet, men de kan inte tvinga henne till det. Vägrar hon måste du istället väcka talan om hävande av faderskap hos domstol.

Väcka talan om hävande av faderskap
Väcka talan om hävande av faderskap gör du hos den domstol där barnet bor (3 kap. 3 § föräldrabalken). Hur du ansöker om stämning går att läsa på Sveriges domstolars hemsida.

En domstol kommer då pröva om du kan anses vara pappa till barnet, och kan göra detta genom en DNA-provtagning (1 kap. 2 § andra punkten föräldrabalken). Domstolen kan själv komma fram till att man ska ta DNA-prov, men om de inte gör det kan du också begära detta. Det krävs dock att provtagningen kan ske utan större besvär (1 § lag om blodundersökning m.m mer vid utredning av faderskap). Det är alltså inte en garanti att ett DNA-prov kommer att tas under domstolsförhandlingarna.

Om det är så att du fastställts vara pappa till barnet av en domstol eller genom att du bekräftat detta så krävs det att det har kommit fram nya omständigheter som tyder på att du inte är pappa för att ett DNA-prov ska kunna tas (1a § lagen om blodsundersökning m.m vid utredning av faderskap). Du måste alltså påpeka att det har kommit fram ny information av något slag som gör att du tvivlar på faderskapsbestämningen.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000