Jag sålde ett hus, nu visar det sig att den hade fuktskador, jag har en överlåtelseförsäkring,vad gäller?

Hej

Jag sålde ett hus för lite mer än två år sedan och har överlåtelseförsäkring. Köparen har nu tyvärr upptäckt en omfattande vattenskada i ett av badrummen. Han gör en första skadebesiktning som visar att skadan förmodligen uppkommit genom en spräckt kakelplatta och bristfälliga fogar i dusch utrymmet. Nu hävdar köparen att skadan uppkommit genom avsaknad av manschett bakom dusch blandaren och vill nu att jag ska ersätta honom med ca 2/3 av hans kostnader. Huset är byggt 2004 och som jag förstår det är detta i en övergång av regler kring fuktspärrar i våtutrymmen. samtidigt ställer jag mig frågan om en sådan omfattande fuktskada inte borde ha upptäckts av vid en besiktning eller att man borde ha gjort en utökad besiktning då den tidens badrum samt tätskikt nu är kända som en risk. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera detta och är tacksam för lite råd. Och om och när jag ska kontakta de jag köpte av ?

Tacksam för er hjälp

Lawline svarar

Hejsan!

Aktuell lagstiftning är Jordabalken.

Köparens undersökningsplikt, 4 kapitlet 19§ 2 st.
I vanligt fall så har köparen undersökningsplikt som omfattar allting man kan höra, se och lukta brukar det sägas. Det vill säga även små utrymmen som är svåra att undersöka. Högsta Domstolen har uttalat att man får förutsätta att köparen är en normalt bevandrad lekman och denne till exempel bör känna till att blåbetong alstrar radon och att dålig ventilation kan ge upphov till skador.

Det finns omständigheter som kan göra så att undersökningsplikten blir större, till exempel om köparen har sett symptom på fuktskada, då kan undersökningsplikten även omfatta att utreda fuktskadan. Fanns det symptom som du anser köparen borde ha lagt märke till (t.ex missfärgning eller lukt) så kan du åberopa detta. Huruvida besiktningsmannen borde ha märkt detta kan jag inte uttala mig om då det är omständigheter i fallet jag inte har tillhanda. Om han märkte symptom på fuktskada så kan detta falla på köparens ansvar att undersöka detta.

Förhållandet att ny reglering har uppkommit kring fuktspärrar vid konstruktionen av huset utvidgar inte köparens undersökningsplikt. Det är inte i köparens karaktär som en bevandrad lekman att kunna övergångsregler kring fuktspärrar.

Allt som allt kan därför sägas att det fuktspärrarna inte omfattades av normal undersökningsplikten för köparen. Dock så kan det ha utvidgat undersökningsplikten om besiktningsmannen märkte symptom på fuktskador. Den som påstår något har bevisbördan för detta. Det är köparens börda att bevisa att denna fuktskada hände under din vistelse i huset. Det kan göras med ett uttalande från en oberoende besiktningsman som utreder hur lång tid en sådan skada brukar ta.

Ska du ta kontakt med tidigare säljare?
Samma regler gäller här för dolda fel som sagt ovan (fast i detta fall är det du som är köparen). Emellertid måste du som i karaktär som köpare att bevisa att fuktskadorna hände under deras vistelse i huset. Det är även viktigt att påpeka att preskriptionstiden är 10 år. Känner du att du kan bevisa att fuktskadorna hände under deras vistelse så tycker jag att du ska ta kontakt med dem och informerar om händelserna samt att du kan komma att göra anspråk på ersättning från dem.

Rekommendationer
Det är väldigt bra att du har en överlåtelseförsäkring. Jag rekommenderar att du tar kontakt med försäkringen omedelbart och informerar om allting som de behöver veta. Oftast vet de vad de behöver av dig för att ersätta skadan. Bästa fallet är att försäkringen ersätter hela skadan så ni kan lägga ärendet bakom er.

Jag hoppas jag har kunnat klargöra din situation. Har jag inte svarat på din fråga på ett uttömmande sätt är du välkommen att höra av dig till Binh.Tran@lawline.se. Vill du ha vidare hjälp med ärendet så kan du även kontakta mig, så återkommer jag med en offert.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000