Jag och min syskon ska ta över en fastighet från vår mammas dödsbo, vad bör vi tänka på?

2019-12-03 i Arvsskifte
FRÅGA
hej!min bror och jag tänker ta över en fastighet från vårt mammas dödsbo (vi är där fyra delägare, varav en med god man (ett annat syskon)).bouppteckningen är gjord och registrerad hos skatteerket.boet består av fastighet, skulder (inom familjen) och lite bankmedel.vad är smartast och vad måste vi tänka på?- först sälja fastigheten, betala av skulder och sedan göra bodelning med bankmedel?- göra arvskifte i ett svep: överföra fastigheten, dra av skulder och sedan betala in resp. ut nettobeloppet?ser fram emot ert svar och tackar på förhandanders widén
SVAR

Hejsan!

Vad ska man tänka på?
Bodelning ska göras först
Förutom bouppteckningen ska även en bodelning upprättas, om er mot var gift eller sambo. I bodelningen fördelas tillgångarna mellan den efterlevande och dödsboet. Först när detta är gjort kan ett arvskifte genomföras.

Arvskifte
Det är även viktigt att tänka på att upprätta ett arvskifte. Det är ett avtal mellan alla dödsbodelägare där det specifikt står vem som ärver vad innan tillgångarna delas ut.

Testamente
Arvskifte kan inte göras förrän testamente (om det finns) har vunnit laga kraft enligt 14 kap 4§ ärvdabalken. Testamente har vunnit laga kraft om alla dödsbodelägare accepterar testamentet eller om det har gått 6 månader och ingen har klagat på den.

Skulder
Innan ett arvskifte kan göras (d.v,s innan tillgångarna kan delas ut), ska skulder som er mor hade, betalas, enligt 21 kap 4§ ärvdabalken. Paragrafen stadgar vidare att, om skulder inte har betalats innan arvskiftet så ska tillgångarna gå tillbaka till dödsboet. Om skulderna kan täckas med viss del av dödsboets medel så ska endast den del av medlen gå tillbaka. Om det finns skulder i fastighet kan ni överta fastigheten om långivaren medger detta (mer om det nedan).

Råd och rekommendationer

1. Om ni inte vill behålla fastigheten

En bouppteckning har gjorts till skatteverket och denna har godkänts vilket är bra. Jag förutsätter i detta alternativ att det är ingen av er som vill ha fastigheten och på så vis köpa ut andra dödsbodelägare. Jag rekommenderar därför alternativ nummer 1. Att ni säljer fastigheten innan arvskiftet för att slippa konsekvenser som har att göra med köp av hus (lagfart, fastighetsskatt etc). På så vis säljer ni fastigheten inom dödsboet.

2. Om ni vill behålla fastigheten
Om det är så att ni vill behålla fastigheten så råder följande. För att ni ska kunna ta över fastigheten krävs det att dödsboet klarade av att betala alla skulder som fanns på fastigheten. Om det då inte finns tillgångar i dödsboet till att betala lånet/skulderna på fastigheten så kan ni med långivarens godkännande överta skulden och på så vis då även fastigheten, ett så kallat gäldenärsbyte görs. Du kan under förutsättning ta över fastigheten genom arvskiftet om borgenärerna godtar ett gäldenärsbyte, dvs att du skrivs över på lånen istället.Belånade tillgångar måste antingen betalas innan arvskiftet eller tas över.

Sammanfattnings kan följande sägas:
- om ni vill sälja fastigheten, så gör det innan arvskiftet så ni kan dela ut bankmedel.
- Om ni vill behålla fastigheten så måste detta också göras innan tillgångarna delas ut, genom att antingen betala av skulden direkt genom dödsboets bankmedel, om inte det räcker till, så kan ni skriva över skulden på fastigheten till er genom ett gäldenärsbyte, i detta förfarandet kommer ni behöva betala lagfart. Allting måste däremot göras innan tillgångarna delas ut.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett arvskifte så kan ni höra av er till mig på Binh.Tran@lawline.se så återkommer jag med en offert.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (545)
2020-02-12 Hur ska arvet fördelas?
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

Alla besvarade frågor (77247)