FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente01/04/2019

Jag och min f.d. sambo har ett inbördes testamente. Gäller det fortfarande?

Hej! Jag och min före detta sambo har ett samboavtal och ett inbördes testamente. Nu är vi separerade sedan 6 år tillbaka, men jag undrar om detta testamente gäller fortfarande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom testamentet inte har återkallats eller förstörts gäller det fortfarande ifall någon av er skulle avlida. Det kan därför bli problem om ett nytt testamente har upprättats av din f.d. sambo, för att vid ett eventuellt dödsfall måste båda testamentena tolkas vid sidan av varandra. Det nya testamentet gäller före det gamla i de delar det nya testamentet inte överensstämmer med det föregående.

I ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 10 kap. 5 § beskrivs det att ett testamente är utan verkan om testamentet förstörts, om det finns ett nytt testamente som uppfyllt formkraven (se ÄB 10 kap. 1 §) eller på annat sätt otvetydigt tillkännagett att testamentet inte är ett uttryck för ens yttersta vilja. En återkallelse av testamente har inte några formkrav, men förutsätter en tydlig handling.

Du kan alltså upprätta ett helt nytt testamente och skriva att inbördestestamentet inte gäller längre, göra ett helt nytt testamente eller förstöra testamentet. Innan detta görs rekommenderar jag dig att först förstöra eller återkalla inbördestestamentet, så att problem som jag beskrivit ovan inte uppstår.

Skulle inte inbördestestamentet återkallas eller liknande finns det dock regler om hur testamentet i så fall ska tolkas. Ett testamente ska tolkas efter testators yttersta vilja, vilket framgår av ÄB 11 kap. 1 §. Exempelvis genom vad den avlidne har sagt eller att han/hon försökt återkalla testamentet. ÄB 11 kap. 8 § kan användas i andra hand och beskriver att om det upprättats ett testamente till den andra sambon är testamentet utan verkan, om samboförhållandet har tagit slut före testators död.

Sammanfattningsvis kan inbördestestamentet återkallas eller förstöras, men skulle det inte göras finns bestämmelser som talar för att testamentet inte ska gälla i alla fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare