Jag och den andra föräldern kommer inte överens om när och hur vi ska ha dottern hos oss - vad gäller?

2017-11-05 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,vi har delad vårdnad om vår dotter som snart är 8 år. Mitt ex jobbar skift, dag, kvällar och nätter, själv jobbar jag kontorstid. Han har ett 5-veckorsschema och jobbar två helger av 5. Det har fungerat bra tills nyligen då ha menar att de tre helgerna han är ledig, det är tre helger på raken, ska han ha vår dotter. Jag anser att vi får turas om med dessa helger, varannan gång har jag två helger och varannan gång har han två helger. Jag har även tryckt på att jag anpassar hela mitt liv till hans skiftschema.Vad är det som gäller vid ett sånt här läge? Vad har jag för rätt på min sida och vilka krav kan jag ställa på mitt ex.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om barns umgänge med sina föräldrar hittar du i föräldrabalken (FB). Jag kommer redogöra för reglerna som blir mest relevanta för dig och sedan förklara vad det betyder i ditt fall och vad du kan göra.

Barnets rätt till umgänge och ansvarsfördelning

Barnets bästa är alltid utgångspunkten i de här frågorna och barnet har en rättighet att har kontakt med sina föräldrar så att det kan bygga en bra relation med dem (FB 6 kap. 2a §). Om föräldrarna är separerade kan barnet bo växelvis – dvs ungefär lika mycket hos vardera förälder – eller så uppfylls barnets rättighet till kontakt med föräldrarna genom umgänge med en förälder som barnet inte bor med (FB 6 kap. 15 §).

Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av kontakt med dem uppfylls antingen genom barnets boende eller umgänge med dem. Föräldrarna måste alltså hjälpas åt för att det ska fungera, men kan inte heller frånsäga sig sitt eget ansvar för att den andra föräldern inte gör tillräckligt. Alla föräldrar måste helt enkelt försöka göra sitt bästa för att få det att fungera med barnets boende och umgänge (FB 6 kap. 15 §).

Det är upp till föräldrarna att komma överens

Det finns inte någon regel som säger hur tiden med barnet ska delas upp eller på vilket sätt föräldrarna ska organisera de här sakerna. Att komma överens om såna frågor ingår i föräldrarnas egna ansvar. Är det så att någon förälders arbete gör så att man måste ordna det på ett visst sätt kan det vara nödvändigt, eftersom föräldern behöver jobbet men barnet också måste få umgås med föräldern. Vem som måste anpassa sig och till vilken grad det måste göras går däremot inte att säga något om rent juridiskt.

Finns det en dom eller avtal?

Om ni redan har en dom eller ett avtal som godkänts av socialnämnden och som reglerar hur er dotter ska bo är ni båda skyldiga att följa domen eller avtalet tills ni kommit överens om något annat. Det går så klart alltid att göra på något annat sätt under förutsättning att man kommer överens om det.

Vad kan du göra?

Det bästa är alltid att man som föräldrar försöker diskutera och komma överens tillsammans. Har ni något tidigare domstolsbeslut eller avtal bör ni fortsätta följa det tills ni eventuellt har kommit fram till om och på vilket sätt ni ska ändra på villkoren.

Om ni inte kommer överens alls och den andra föräldern står fast vid att han vill ändra upplägget kan du föreslå att ni går till Familjerätten i er hemkommun. Där kan ni få kostnadsfria samarbetssamtal som innebär att en utomstående försöker hjälpa er att komma överens och upprätta ett avtal som ni båda kan vara nöjda med.

Vill dotterns pappa tvinga fram en ändring kan han vända sig till en domstol och yrka på att barnet ska vara hos honom respektive dig enligt de villkor som han själv önskar. Om domstolen skulle döma till hans eller din fördel kan jag inte avgöra, eftersom domstolen tar hänsyn till dotterns rättigheter och behov och gör en helhetsbedömning. I bedömningen kommer de dock ta hänsyn till hur ni arbetar och hur barnets behov och rättigheter enklast uppfylls. De tar också hänsyn till hur samarbetsvilliga föräldrarna är. Det är därför till din fördel att du försöker vara tillmötesgående och gör så mycket du kan för att er dotter ska få ha mycket kontakt med både dig och sin pappa. Skulle det sluta med att ni hamnar i en domstolsprocess rekommenderar jag dig också att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att föra din talan.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du och den andra föräldern lyckas komma överens om något ni båda är nöjda med.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?