Jag misstänker att det finns mögel i min lägenhet, alternativt någon annan stans i hyreshuset. Vad ska jag göra?

2019-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Jag har varit utsatt för mögel i flera olika lägenheter och även på arbetsplatser, detta har gjort mig extremt känslig. Nu börjar jag misstänka att det finns mögel i det hyreshus jag bor i eller i min lägenhet , det luktar inte och syns inte men jag är har återkommande symptom som när jag har bott i mögel tidigare.Jag har kontaktat mig privat hyresvärd och han svarar inte, vad kan jag kräva? Kan jag kräva att han kontrollerar alla utrymmen ? tvättsugan ligger i samma hus som mitt och det kan vara källan... känner mig så utlämnad...tack för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om det finns mögel i lägenheten (alternativt någon annan stans i huset) och ge råd om vad du kan göra nu.

Vilka regler gäller om man bor i hyreslägenhet?

Då du bor i hyreslägenhet tillämpas Jordabalken 12 kap (här). Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal, se Jordabalken 12:1 st 1 (här). De krav som ställs på avtalet är att det ska avse hus eller del av hus (kallat "lägenhet") och att ersättning ska utgå för nyttjandet.

I Jordabalken 12 kap 1 § st 5 (här) anges att reglerna i detta kapitel är tvingande till hyresgästens fördel och parterna kan inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges.

Vilka regler gäller angående standard i lägenheten?

På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, se Jordabalken 12:9 st 1 (här)

Dessutom har hyresvärden skyldighet, att under hyrestiden hålla lägenheten i samma skick, vilket framgår av Jordabalken 12 kap 15 § st 1 (här).

Vad gäller om det är mögel i lägenheten, alternativt någon annan stans i hyreshuset?

Misstänker man mögel ska man kontakta hyresvärden, som har en skyldighet att åtgärda detta. Du skriver att du har kontaktat hyresvärden utan resultat. Då bör du kontakta miljöförvaltningen i kommunen där du bor. Det är även bra om du tar kontakt med hyresnämnden där du bor.

Är det mögel i din lägenhet är det en brist i lägenheten och då kan du få nedsättning av hyran för den tid som lägenheten varit bristfällig har du rätt till skälig nedsättning av hyran, se Jordabalken 12 kap 11 § st 1 p. 3 (här). Du kan dock inte få nedsättning av hyran för den tid som du betalat hyran utan protest och inte upplyst hyresvärden om bristen. Det finns möjlighet att ansöka hos hyresnämnden om ett så kallat åtgärdsföreläggande. Det innebär att hyresvärden åläggs att åtgärda bristen inom viss tid, se Jordabalken 12 kap 11 § st 1 p. 5 (här) och 16 § st 2 (här).

Vad du kan göra nu

Om du misstänker att det är mögel i lägenheten bör du kontakta miljöförvaltningen i kommunen där du bor. Om du får bekräftat att det är mögel i din lägenhet bör du kontakta hyresnämnden för att få hjälp med att ansöka om åtgärdsföreläggande alternativt fråga vad som gäller angående nedsättning av hyran. Du kan även ta kontakt med lawlines jurister. Länk för att boka tid med jurist finns här.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69285)