Jag ljög i mitt hyresavtal! Vad händer nu?

Hej,

När jag bytte lägenhet ljög jag och sa att jag skulle bli sammanboende med en vän men hon har inte bott hos mig men hon skrev på kontaktet ändå så vi har stått tillsammans på kontraktet i ett år. Jag vill nu ta över kontraktet själv men sanningen har kommit fram och min hyresvärd vill nu anmäla mig för bedrägeri för att jag ljugit om att min vän bott hos mig.

Vad kommer hända nu?

Kan min hyresvärd säga upp mitt kontrakt på grund av att jag ljugit?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

12 kap. 42 § 8 p. jordabalken anger att hyresrätten kan förverkas i förtid (dvs. att hyresavtalet upphör att gälla omedelbart utan någon uppsägningstid) om hyresgästen begått ett avtalsbrott av visst slag. I detta fall handlar det om att hyresrätten kan förverkas om en skyldighet hos hyresgästen, som går utöver skyldigheterna enligt 12 kap., åsidosätts och skyldigheten är av synnerlig vikt för hyresvärden. Eftersom du gått med på att sammanbo med en vän men inte gjort det har en avtalsenlig skyldighet åsidosatts. Den andra frågan är huruvida skyldigheten är av synnerlig vikt för hyresvärden eller inte. Det här är inget som varken hyresgästen eller hyresvärden kan avgöra, utan det är en domstol som avgör om fullgörande av skyldigheten ska anses vara av synnerlig vikt. Ur min synpunkt finns det tyvärr goda anledningar att anta att så är fallet. Det är således sannolikt att hyresvärden har rätt att förverka hyresavtalet utan uppsägningstid.

Vad gäller bedrägeri så regleras situationen av 9 kap. 1 § brottsbalken. För bedrägeri döms den som vilseleder någon annan att göra något, vilket leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Straffet för den som döms för bedrägeri är fängelse i högst 2 år, dock böter eller fängelse i högst 6 månader om brottet är ringa. Pga. att jag inte känner till alla omständigheter kan jag endast uttala mig generellt, men av min förståelse har ingen skada uppkommit av att du har ljugit. Av den anledningen tror jag inte att någon polisanmälan kommer att ha någon framgång.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”