Jag kryssade för en ruta om "Certificate of no US-Activity" på den plattform där jag utvecklar spel och får ersättning för in-app purchases. Betyder detta att jag inte kan anställa amerikansk personal i mitt företag?

FRÅGA
Hej! Jag tillverkar ett spel på hemsidan roblox.com. Spelet är gratis att spela men man kan i spelet köpa skincrates och guld för 'robux'. Dessa robux kan jag sedan växla mot usd genom roblox dev-exchange. Detta är nice, men för att kunna ta ut pengarna måste ja skriva på ett w8ben-e (jag är ett enmans företag) kontrakt. Sen har dom lagt till en 'Certificate of no US-Activity' som man ska kryssa för. Betyder dehär att ja inte får anställa någon från usa? Får jag ens anlita nån från usa att göra tex. en 3d modell? Skulla gärna vilja ge över ansvaret för spelet till en kille i usa men kan jag inte anställa honom så blir de ju svårt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Kortfattat svar på din fråga: Nej, att du kryssat för "Certificate of no US-Activity" innebär inte att du inte kan anställa en amerikansk spelutvecklare till ditt företag. Däremot kan en sådan anställning eventuellt få andra konsekvenser, och då främst skattemässiga sådana, som måste tas med i beräkningen.


Lite längre utredning: Det formulär som du pratar om - W-8BEN-E - tillämpas för de utvecklare på Roblox som inte är s.k. "U.S.-persons". På Roblox hemsida finns information om när man är en U.S-person, och det gäller då främst:

- personer som är amerikanska medborgare,

- bolag, partnerskap eller olika typer av föreningar och andra associationer som är organiserade och registrerade under amerikansk lagstiftning,

- en amerikansk fastighet, samt

- en amerikansk stiftelse (som definieras Treasury Regulations Section 301.7701-7).

Denna uppdelning mellan U.S-persons och övriga har att göra med skattefrågor, eftersom amerikansk skattelagstiftning är relativt komplicerad och långtgående i sitt omfång (exempelvis måste samtliga amerikanska medborgare årligen deklarera amerikansk inkomstskatt även om de bor och arbetar utomlands). Att du fyllde i rutan för "Certificate of no US-Activity" innebär att du gick i god för att du inte är en U.S-person, vilket i sin tur innebär att varken Roblox eller ditt företag behöver följa processen för deklarering av amerikansk skatt, som vad jag förstår är mycket mer komplicerad än den som tillämpas för övriga skattskyldiga.


Det här betyder alltså krasst sett att du inte är förhindrad att anställa någon från USA för att utveckla spel åt dig, utan vad du kryssat i innebär enbart att du inte är en U.S-person i skattebetalarhänseende. Du kan fortfarande anställa, eller köpa tjänster av, personen i fråga.


Däremot bör du vara beredd på att du troligtvis kommer, i egenskap av arbetsgivare och utbetalare av lön, falla in under det amerikanska skattesystemet och behöva sätta dig in i det om du bestämmer dig för att anställa den amerikanske utvecklaren. Detta är fallet vad gäller vanlig inkomstskatt, men även det som i Sverige kallas arbetsgivaravgifter (i USA "social security and medicare tax"). Eventuellt kan det komma att bli fallet att ditt företag faller in under definitionen av en U.S-person i och med att du anställer en amerikansk medborgare, och därigenom behöver tillämpa det mer komplicerade regelverket. Detta innebär i så fall att du även måste ändra din registrering hos Roblox för att de ska skicka ut rätt formulär till dig o.s.v.


Om du alltså går i tankarna på att anställa en amerikansk medborgare i företaget så är du inte förhindrad från att göra detta i dagsläget. Däremot råder jag dig att först ta reda på vad detta kommer att innebära i termer av skattskyldighet, merarbete och de eventuella risker som du utsätter dig och ditt företag för. Internationell skatterätt är komplicerat och svåröverskådligt och därför kan det vara bra att kontakta någon som sitter på kunskap i ämnet om du är osäker. Kanske kan Roblox tillhandahålla mer information i frågan?Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!


Om någonting i svaret är oklart eller behöver ytterligare förklaring kan du skicka ett mail till lucas.cyren@lawline.se så ska vi ta en titt på det.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll