Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

2020-06-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min fru och hennes syster ärvde en bostadsrätt efter sin mor. Vid arvsskiftet löste min fru ut sin syster med ett visst belopp för bostadsrätten. Nu ska vi sälja denna bostadsrätt och undrar om vi kan dra av det beloppet i samband med uträkningen av vinsten. Tillsaken hör också att vi inte fått fram något inköpspris som deras mor betalde när hon köpte bostadsrätten 1959 (tror vi). Om vi ej får fram det, kan vi använda det beloppet som ingångspris?Med vänlig hälsning
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss för hjälp.

Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen.

Slopad arvskatt
Arvskatten finns inte idag, det innebär att arvsskiften är skattefria, se 8 kap 2§.

Omkostnadsbeloppet
Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning av bostadsrätten och eventuella förbättringsutgifter, se 44 kap 14§. Detta belopp så subtraheras med försäljningspriset på bostadsrätten. Skattemässigt vill man ha ett större omkostnadsbelopp för att på det viset få mindre vinst och följaktligen behöva betala mindre skatt.

När din fru ärvde hälften av bostadsrätten från hennes mor så tog hon över hennes mors skattemässiga situation, detta kallas för kontinuitetsprincipen, se 44 kap 22§. Det innebär att omkostnadsbeloppet för 50% av bostadsrätten är det hennes mor betalade för bostadsrätten. Din syster köpte sedan ut 50% av bostadsrätten från hennes syster. Det innebär att det belopp som hon köpte ut hennes syster för även ska räknas in i omkostnadsbeloppet.

Din fru har därmed följande omkostnadsbelopp:

1. 50% av bostadsrätten hänförs till hennes mors omkostnadsbelopp för 50% av bostadsrätten. Exempelvis om modern köpte 100% av bostadsrätten för 100 000 kr så är omkostnadsbeloppet för 50% av bostadsrätten 50 000 kr.

2. Den andra 50% hänförs till det belopp som din fru köpte ut hennes syster för.

Sammanfattningsvis
För att svara på er fråga så kan ni använda det beloppet för 50% av bostadsrätten men inte för dem andra 50%. För den andra hälften behövs omkostnadsbeloppet som modern köpte bostadsrätten för. Om detta inte går att hitta så behöver man göra en kvalificerad gissning på kostnaderna av bostadsrätter i området var under 1959. Man kan även använda sig av taxeringsvärdet år 1959 och dela detta i 0.75 för att få fram marknadsvärdet. Dock bör bostadsrättsföreningen ha inköpspriset dokumenterat.

Jag hoppas jag har kunnat svara på er fråga, har ni några följdfrågor så kan ni höra av er till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll