Jag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder?

2019-04-21 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder? Måste jag stå för en ny eller hyresvärden? Jag läste i hyreslagen o jordabalken kap 12 att hyresvärden ska se till så att det det finns anordning för hushållstvätt, gäller det även om man hyr ett enfamiljshus?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller hyra av fast egendom finnes reglerna i 12 kap. jordabalken (JB).

Vid hyra har hyresvärden ett ansvar att hålla hyresobjektet i skick. Detta regleras i 12 kap. 15 § JB. Här innefattas att tapetsera, måla om och hålla gemensamma ytor i bra skick. Dessutom ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap 9 § 1 st. JB.

Med denna allmänna och ganska intetsägande formulering har lagstiftaren försökt beskriva vad som ska anses vara normal standard. Med fullt brukbar avses inte bara rent tekniska funktioner som värme-vattentillförsel och avlopp mm ska vara i ordning utan även tapeter, målning ska vara i brukbart skick.

Du har alltså rätt att få huset i sånt skick som på orten är godtagbart. Detta beror lite på hur ert hyresavtal ser ut samt hur skicket var när du tillträdde huset.

En hyresgäst har dessutom en vårdplikt enligt 12 kap 24 JB. Detta betyder att du ansvarar för skador som orsakats av uppsåt eller av vårdslöshet. Men hyresvärden ansvarar således för alla skador som orsakas av ren olycka.

Sammanfattning

Trots att du har en vårdplikt, skulle jag anse att detta är en skada som hyresvärden ska åtgärda i enlighet med sin underhållsskyldighet. Du kan påtala detta till hyresvärden och kan sedermera göra sanktiorna i 12 kap 11 § JB gällande. Alltså att sätta ner hyran, åtgärda felet på hyresvärdens bekostnad bland annat.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80669)