FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist17/03/2019

Jag har mina barn varannan helg men vill att de ska bo hos mig oftare, kan jag bara "ta barnen" eller måste jag gå via rätten?

Hej!

Har gemensam vårdnad på mina två barn med den andre föräldern. De bor hos mig varannan helg men vill att de ska bo hos mig varannan vecka. Finns inga skäl att det inte skulle fungera och barnen 6-8år vill det. Partnern vägrar och samarbetsamtal fungerar inte, har jag rätt att ta barnen eller är det ett beslut som tingsrätten måste ta?

Hur ser den vägen ut?

Mvh J

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstått din fråga handlar det om hur du kan få rätt till att dina barn ska få bo hos dig mer än varannan helg. För att svara på detta måste vi gå in och kolla i Föräldrabalkens regler om just vårdnad- och umgängesfrågor som man hittar i 6de kapitlet!

En kort slutsats: Du måste vända dig till rätten, eller i vart till Socialtjänsten som sedan kan hjälpa dig att gå vidare, med situationen om att ändra boendet för dina barn.

Vårdnadshavare har en skyldighet att bestämma i barnens angelägenheter.

Det framgår av din fråga att du, tillsammans med den andra föräldern, har gemensam vårdnad över era två barn. Detta betyder att ni två tillsammans ska bestämma i frågor som rör era barn (Föräldrabalken 6 kapitel 11§ och 13 § 1 st) och detta gäller också frågan om vart barnen ska bo.

Man ska även ta i hänsyn vad barnen själva vill i relation till deras ålder, (Föräldrabalken 6 kap 11 §). Dina barn är fortfarande ganska unga men jag anser ändå att de är så pass gamla att deras röst skulle spela en roll vid en fråga om boende. I helheten så är det alltid barnets bästa som ska ligga till grund för alla beslut som fattas gällande frågor om vårdnad och umgänge (Föräldrabalken 6 kapitel 2 §).

Vart barnen ska bo kan antingen rätten bestämma eller avtalas fram av vårdnadshavarna själva.

Eftersom ni är två som har vårdnaden över era barn så har ni "lika mycket rätt" till att ha barnen boende hos er. Det framgår dock att barnen bor hos dig varannan helg just nu och jag antar att det är något som ni har avtalat fram emellan er. Är det ett avtal så måste socialnämnden ha godkänt det för att de ska gälla (Föräldrabalken 6 kapitel 14 a § andra stycke).

Den som barnet inte stadigvarande bor hos räknas som umgängesförälder.

Eftersom barnen just nu bor hos dig endast varannan helg är det inte att tolka som ett stadigvarande boende. Du räknas därför, i lagens mening, som den förälder som är umgängesförälder. Det betyder att det, antingen genom rätten eller mellan er två som vårdnadshavare, har avtalats fram ett umgänge mellan dig och dina barn, (Föräldrabalken 6 kap 15 §). Alla avtal som godkänts gäller.

Samarbetssamtalen ni försökt er på har inte fungerat.

Du skriver i din fråga att ni har försökt er på samarbetssamtal, som man har rätt att få enligt Föräldrabalkens 18 §, men att detta inte har fungerat. Det råder därför ingen tvekan hos mig att det inte fungerar så bra för dig och den andra föräldern att på egen hand försöka lösa frågan kring ändringen av boendesituationen av era barn. Samarbetssamtalen är inget måste utan är endast en möjlighet som socialtjänsten är skyldig att erbjuda. Jag vill dock säga att jag tycker det är bra att ni gav detta ett försök och beklagar att det inte var något som fungerade för er.

Du har inte rätt att "ta barnen".

Med allt detta sagt så föreligger det en rätt hos den andra föräldern att just nu ha barnen under de andra dagarna som inte utgör "din helg". Jag förutsätter att detta har avtalats fram genom ett sådant avtal som socialnämnden har godkänt. För att ändra detta avtal måste du vända dig till rätten. Där kommer det att bedömas om vårdnaden för era barn ska fortsätta att vara gemensam eller om den ska gå till någon av er. Efter det kan frågan om vart barnen ska bo prövas, (Föräldrabalken 6 kapitel 5 §). Rätten kommer att ta hänsyn till det faktum att du är villig att samarbeta mer än vad den andra föräldern är.

Om du endast tar dina barn utan att vända dig till rätten direkt eller genom socialtjänsten, kan du komma att göra dig skyldig till det brott som kallas egenmäktighet med barn (Brottsbalken 7 kapitel 4 §).

Slutmässigt vill jag säga till dig att jag tycker du borde kontakta Socialtjänsten och förklara situationen för dem. Berätta att dina barn själva säger att de vill bo mer hos dig och fråga sedan hur du ska gå till väga. Kanske kan socialtjänsten få den andra föräldern att gå med på att upprätta ett avtal, så ni inte behöver gå genom rätten.

Jag försökte förklara så utförligt som möjligt och hoppas du blev lite klokare efter detta. Råder det fortfarande tveksamheter så skicka in en fråga till!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare
Hittade du inte det du sökte?