Jag har flyttat in i en bostadsrätt, och fönstren i sovrummet är dåliga, men föreningen vill inte byta dem. Vad ska jag göra?

2018-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag är nyinflyttad i en BRF och upptäckte att fönstrena i sovrummet var gamla och slitna och både ljud och vind tar sig genom fönstret och BRF verkar inte vilja vara med om att byta fönstren. Jag får därmed stå för kostnaden själv om jag vill ha lugn och ro i sovrummet.Kan jag på något sätt "tvinga" BRF att stå för kostnaden om fönstrena är undermålliga och inte håller tätt? Kan man kalla på en besiktningsperson som besiktigar fönstrena och om de inte håller så bör väl BRF vara tvungna att byta fönster?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du bor i bostadsrätt blir Bostadsrättslagen tillämplig. Jag kommer gå igenom kort vem som ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet, vad som gäller om det är brister i lägenheten, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Vem som ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet

När en ny ägare tillträder lägenheten ska föreningen se till att lägenheten är i brukbart skick, se Bostadsrättslagen 7 kap 1 § (här). Det innebär att lägenheten ska vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats.

När bostadsrättsinnehavaren har tillträtt lägenheten är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, se Bostadsrättslagen 7 kap 4 § (här).

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, Bostadsrättslagen 7 kap 12 § (här). Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler, se Bostadsrättslagen 7 kap 12 § 2 st (här).

Möjlighet att avhjälpa felet på bostadsrättsföreningens bekostnad

Eftersom jag inte har tillgång till mer information än vad som följer av frågan är det svårt att veta exakt hur dåliga fönstren i sovrummet är. Om fönstren är så gamla och slitna att lägenheten inte är brukbar - jämför Bostadsrättslagen 7 kap 1 § (här) - får bostadsrättsinnehavaren avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Detta framgår av Bostadsrättslagen 7 kap 2 § (här).

Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Vad du kan göra nu

Sammanfattningsvis: om fönstren är så dåliga att det är en sådan brist som avses i Bostadsrättslagen 7 kap 1 § respektive 7 kap 2 §, får du avhjälpa bristen (i detta fall byta ut fönstren) på bostadsrättsföreningens bekostnad.

Om fönstren inte är i så dåligt skick, rekommenderar jag att du pratar med föreningen en gång till. Du kan anlita en besiktningsman, men det är vanligare att man anlitar besiktningsman innan man köper en fastighet eller en bostadsrättslägenhet. Det går inte att garantera att bostadsrättsföreningen kommer att stå kostnaden för byte av fönstren även om du anlitar en besiktningsman.

En möjlighet är att du kontaktar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen där du bor.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll