Jag har fått kravbrev från Njord - vad innebär detta?

2019-10-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejNu är jag en av alla som fått brev ifrån Njord med uppmaning att betala 3x4500:- för nerladdning/delning av en låt. denna ska vi ha laddat ner 3ggr.Jag har kollat ungdomarnas datorer och det finns inte någon som helst nedladdning, och ingen här gillar inte ens den typ av musik, låten ligger dessutom på Spotify och den betalar vi för samt att den ligger gratis på Youtube Vad ska jag göra ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka är Njord och vad bedriver de för verksamhet?

Njord Lawfirm är en internationell advokatbyrå som på senare tid blivit kända för de kravbrev som de skickat ut till privatpersoner och företag runt om i världen. Njord företräder ett flertal internationella produktionsbolag. Njord har och sänder fortfarande ut ett förlikningserbjudande till en omfattande mängd personer som misstänks för fildelning. I det fall mottagaren av förlikningserbjudandet betalar den krävda summan vidtar Njord och deras klient inte några rättsliga åtgärder mot motparten i den frågan. I det fall fler fall av fildelning har skett eller sker i framtiden finns det en risk att fler kravbrev skickas ut.

Vad innebär upphovsrättsligt intrång?

Det som mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.

Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).

Ska man acceptera Njords erbjudande till förlikning?

I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då Njord och dess klient inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet.

Slutsats

Det är helt upp till dig vilken inställning du intar gentemot det kravbrev som du har erhållit. I det fall du betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (975)
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn

Alla besvarade frågor (92281)