Jag har ett gåvobrev i from av pengar. Pengarna är förbrukade och nu ska vi skiljas, har jag på något sätt rätt till pengarna?

2019-04-21 i Bodelning
FRÅGA
Jag har ett gåvobrev i form av pengar. "Min enskilda egendom" Pengarna är förbrukade och nu ska vi skiljas, har jag på något sätt rätt till de 70.000kr. De har använts till renovering och även hushållet. Mvh.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler som rör detta hittas i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 7 kap 2 § ÄktB är egendom, som en make erhållit i gåva med villkor att det ska vara makens enskilda, just denne makens enskilda egendom. Noterbart är att denna gåva INTE får vara från den andra maken, utan gåvan måste komma från en utomstående person.

Att viss egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB.

Bedömning i detta fall

Penninggåvan är konsumerad, vilket innebär att de 70 000 kr som erhölls i gåvan inte längre finns kvar. Däremot är det intressant vad trätt i pengarnas ställe. Presumtionen är att ny egendom som träder i stället för gåvan (surrogat eller substitut) också ska vara enskild egendom. Exempel på detta är om maken med sina 70 000 kr köper en båt eller något annat åtskiljbart föremål. Denna är då enskild egendom, se 7 kap 2 § 1 stycket 6 p. ÄktB.

En svårare fråga blir det om penninggåvan används för att reparera hushållet eller något annat som är giftorättsgods (giftorättsgods är all annan egendom som inte är enskild). Här bedöms rättsläget som oklart. Det beror helt enkelt på hur stor del av insatsen som används för renoveringen av hushållet. Kan det utläsas hur stor kvotdel av viss egendom som är enskild egendom, torde den delen kunna undantas från bodelning. Annars torde även penninggåvans värde räknas med i bodelningen.

Slutsats

Utifrån frågan är det svårt att besvara exakt hur utfallet kommer bli i praktiken. Antingen finns det möjlighet att hävda att gåvans karaktär som enskild fortfarande är gällande. Eller så kan man även försöka jämka bodelningen som helhet med hjälp av andra regler. Men då krävs ytterligare information om äktenskapets längd och hur mycket giftorättsgods varje make har.

Hoppas detta var till hjälp, annars är ni välkomna att återkomma med en ny fråga.

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2531)
2020-06-02 Är fastigheten jag fått i gåva giftorättsgods?
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning

Alla besvarade frågor (80679)