Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?

2019-08-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag bor i hyresrätt. Vid uppsättning av en hylla på en vägg, råkade jag borra in i en elledning, som en elektriker behövde byta.Fastighetsägaren kräver att jag står för den kostnaden. Är det skäligt? Hur skulle jag kunna veta var elledningarna går i väggen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalkens (JB) 12:e kapitel reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Detta kapitel kallas även för "hyreslagen".

Hyresgästen har en plikt att vårda lägenheten

Vårdplikten innebär att du som hyresgäst ska ta hand om lägenheten på ett omsorgsfullt sätt för att undvika skador och andra olägenheter (JB 12 kap. 24 § första stycket). Hyresgästen är skyldig att vara aktsam. Bestämmelsen innebär även att hyresgästen är ansvarig för skador som uppkommer i lägenheten under hyrestiden, med undantag för normalt slitage. Vanliga borrhål räknas som normalt slitage, så länge hålen inte är ovanligt stora eller på annat sätt är störande eller innebär en skada.

Det krävs att hyresgästen är vållande till skadan för att ansvar ska bli aktuellt

För att du som hyresgäst ska bli ansvarig krävs att du har vållat skadan genom en vårdslös hantering. Att vara vållande till en skada behöver inte innebära att du menat att göra skada, men att du trots allt orsakat den. Rena olyckor som inte är en följd av hyresgästens handlande hamnar utanför hyresgästens ansvar.

Hyresvärden kan ha ställt upp ordningsregler och försiktighetsåtgärder

Det är vanligt, och tillåtet, att borra i väggarna i en hyresrätt för att sätta upp hyllor och dylikt. Det förekommer dock att hyresvärden ställt upp ordningsregler för hur du ska göra när du vill sätta upp saker på väggen. Ordningsreglerna är du som hyresgäst skyldig att följa. Ett råd är därför att ta reda på om det finns några sådana villkor och regler som gäller där du hyr. Exempelvis kräver vissa hyresvärdar att en fastighetsskötare ska göra hålen eller att ni måste stämma av med eventuella ritningar som anger var kablarna går. Ibland har fastighetsskötaren mätverktyg och detektorer som kan användas för att upptäcka kablar och vattenledningar.

Min bedömning av situationen

Utifrån vad du beskriver i din fråga råder det inte någon tvekan om att du rent faktiskt har orsakat skadan på elkablarna genom att borra i väggen.

Givetvis är det inte möjligt för dig att gissa dig fram till var elledningarna finns inuti väggen.

Borrar du nära en elcentral, strömbrytare eller vägguttag är det förstås större sannolikhet för att det ska finnas en elkabel placerad där du borrar, varför större försiktighet bör iakttas. Dock kan det inte uteslutas att det kan finnas elkablar eller vattenrör centralt placerat inuti en vägg. Vilket material väggen är gjord av, exv. betong eller gips, kan påverka vilken grad av försiktighet som krävs. Med tanke på att skadorna trots allt kan bli stora om en elledning eller vattenrör blir sönderborrat bör kravet på försiktighet från hyresgästens sida vara relativt högt ställt.

Hemförsäkringen kan täcka de skador som hyresgästen/den försäkrade orsakat i lägenheten

Min bedömning är att du sannolikt är skyldig att betala till fastighetsägaren eftersom du, oturligt nog, har orsakat en skada på elledningen när du borrade i väggen. Mitt råd är att du kontaktar ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Fastighetsägarens krav kan ersättas genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen om försäkringsbolaget bedömer dig som vållande till skadan.

Jag hoppas att mitt svar kan vara dig till hjälp. Om du tror att du behöver mer ingående hjälp har du möjlighet att ringa vår telefonrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04, vardagar mellan kl. 10-16 (telefonrådgivningen är gratis vid första kontakten).

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82647)