Jag har blivit fråntagen barnen mot min vilja, är det något jag kan göra?

2020-08-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag håller på med en vårdnadstvist och har blivit fråntagen barnen mot min vilja och nu blir jag krävs på underhåll. Barnens mamma får hela barnbidraget och har alltid fått det. Vi har delad vårdnad och vi har haft växelvis boende tills hon tog ifrån mig barnen och manipulerade dom mot mig. Är det något jag kan göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (förkortas FB) rättegångsbalken (RB) och socialförsäkringsbalken (förkortas SFB). Med tanke på hur din fråga är formulerad utgår jag i mitt svar från att ni har en vårdnadstvist som blivit, eller håller på att bli, avgjord hos en tingsrätt.

Kort sagt är svaret på din fråga att du kan överklaga. Du kan dels överklaga tingsrättens beslut avseende att barnen fråntogs dig mot din vilja och dels överklaga försäkringskassans beslut att du krävs på underhåll.

Överklaga en tingsrätts beslut i vårdnadstvist

Har tingsrätten meddelat en dom i vårdnadstvisten som du vill överklaga så ska du skicka in din överklagan till tingsrätten inom tre veckor efter det att domen meddelades (50 kap. 1 § RB). I överklagan ska du ta med vad du tycker är felaktigt i domen och hur du skulle vilja att den ändras, t.ex. att barnen inte ska bo endast hos deras mamma. Det är viktigt att överklagan är tydligt utformad och innehåller all viktig information som krävs.

Överklaga försäkringskassans beslut avseende underhåll

Vill du överklaga att du behöver betala underhållsstöd så det ett beslut som försäkringskassan har tagit, därför ser processen att överklaga lite annorlunda ut än den jag förklarat ovan. Som jag förstår uppgifterna i din fråga har försäkringskassan ansett att du är underhållsskyldig för dina barn, antagligen med stöd av 7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB. Anser du att försäkringskassan tagit ett felaktigt beslut kan du överklaga (113 kap. 10 § SFB). Försäkringskassan kommer då se över riktigheten i sitt beslut innan de i sin tur eventuellt skickar ärendet vidare till en förvaltningsdomstol (ej tingsrätt) (113 kap. 3 § SFB). Även här gäller att du ska överklaga beslutet inom tre veckor.

Om vårdnadstvisten inte gått till domstol

Är det så att ni inte haft vårdnadstvisten i domstol än så är det en möjlighet för dig, alltså att ta frågan till domstol som i sin tur får ta ett eller flera beslut i saken, bland annat boendefrågan. Här vill jag dock påpeka att det generellt anses vara bäst för samtliga inblandade, inte minst för barnen, att undvika en vårdnadstvist i domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91438)