Jag har bevittnat undertryckande och förfalskning av testamente. Vad kan jag göra för att detta ska uppdagas och rättas till?

2019-07-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag har bevittnat min fd make förfalska sin mammas testamente. Under flera dagars tid satt han och "prickade in" hennes namnteckning.Jag frågade vad Jan gjorde med svaret att jag skulle inte lägga mig i...Eftersom jag varit utsatt för slag från honom så har jag inte vågat berätta/anmäla dettaNu har anmälan gått igenom...Vad kan jag göra?Tror han har eldat upp det gamla testamentetMvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du vad du nu kan göra ytterligare för att hans dåd ska uppdagas och tillrättas, utöver att du polisanmält händelsen. Det finns framför allt två juridiska aspekter av händelsen som jag kommer att behandla. Dessa är dels den straffrättsliga dimensionen som handlar om brotten han kan ha begått, och dels den civilrättsliga aspekten som handlar om hur hans agerande kan ha påverkat arvsrätten.

Den straffrättsliga delen av händelsen
Jag tycker att du gjort rätt att anmäla händelsen där din f.d. make förfalskat ett testamente. En sådan handling är brottslig och synnerligen klandervärd. Det bör i denna situation röra sig åtminstone om ett fall av urkundsförfalskning enligt 14:1 brottsbalken (BrB) och ett fall av hindrande av urkunds bevisfunktion enligt 14:4 BrB, för att han har förfalskat ett testamente respektive olovligen förstört eller gömt det riktiga testamentet.

Utöver att nu ha polisanmält händelsen rekommenderar jag att du bistår utredningen till det bästa av din förmåga så att han inte kommer undan med brottet. Inledningsvis kommer du förmodligen, om det inte redan skett, ombes att berätta om händelsen i polisförhör. Om förundersökningen sedan löper vidare och det leder till ett åtal för brott är det sannolikt att du ombes att vittna, eftersom ditt vittnesmål förmodligen utgör en stor del av bevisningen för att brott ägt rum.

I övrigt kan jag inte säga att det finns mycket för dig att göra vad gäller den straffrättsliga aspekten. Förhoppningsvis kan polisen ordentligt utreda händelsen och med din hjälp ställa din f.d. make till svars för gärningen.

Den civilrättsliga delen av händelsen
Den andra juridiska aspekten av situationen handlar om vad som händer med testamentena, både det gamla och det nya.

Jag förstår det som att din f.d. makes mamma inte är vid liv längre. Om hon vore det skulle hon bara kunna återupprätta det försvunna/brända testamentet direkt. Det problematiska är alltså om hon är avliden och hennes riktiga testamente förstörts eller försvunnit.

Detta kan leda till flera olika svåra juridiska situationer beroende på vad som nu har hänt. Det går inte för mig att utförligt behandla alla hypotetiska situationer. Men något bör sägas om vad din roll kan vara vad angår denna civilrättsliga aspekt av händelsen.

För det första kan sägas att, om händelsen utreds av polisen och det uppdagas att din f.d. make förfalskat ett nytt testamente är det lätt att bevisa att det nya testamentet inte är giltigt och därför inte ska ha någon som helst inverkan på fördelningen av hans mors arv. I detta avseende spelar ditt vittnesmål sannolikt stor roll. På så sätt kan du påverka att det nya, förfalskade testamentet inte ska ha någon giltighet.

För det andra kan kommenteras att du verkar ha viss användbar information vad angår det riktiga testamentet. Detta kan vara mycket viktigt eftersom det riktiga testamentet är det som egentligen ska bestämma hur din f.d. makes mors arv ska fördelas. På så sätt kan ditt vittnesmål antingen leda till att det riktiga testamentet hittas, eller om det är förstört, att det ändock kan respekteras.

Ett testamente upphör nämligen inte att gälla endast för att någon obehörigen förstört det. Det är i princip endast testatorn som själv kan återkalla eller ändra sitt testamente (se 10:5 ärvdabalken). Därför kan det riktiga testamentet följas även om det inte längre existerar, så länge det går att bevisa att det faktiskt har existerat och om det kan bevisas vad det hade för innehåll. I så fall ska det riktiga testamentet följas, även om det fysiskt sätt inte längre finns. Om du exempelvis har sett det gamla testamentet innan det förstördes kan du alltså vittna om dess innehåll på ett avgörande vis, så att din f.d. makes mors sista vilja ändå kan följas.

Sammanfattning
Det du kan göra, utifrån vad jag vet om situationen, handlar alltså om att du kan bistå med den information du har. Du kan alltså med ditt vittnesmål bistå polisutredningen vad gäller de brott som begåtts genom din f.d. makes gärning. Du kan även bidra med ditt vittnesmål vad gäller det riktiga testamentets existens och innehåll så att de/den verkliga arvingarna i det riktiga testamentet inte förlorar sin rätt på grund av att testamentet försvunnit, och så att din f.d. makes mors vilja respekteras.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82623)