Jag har avbeställt en renovering av min lägenhet, nu riktar de skadeståndsanspråk mot mig pga avbeställning, vad gäller?

FRÅGA
Hej, Har hantverkarna rätt till skadestånd för avbeställd tjänst efter att 5% av jobbet har gjorts och i så fall för vad och hur mycket? Vi anlitade en firma för en totalrenovering av vår lägenhet. Efter 3 dagars arbete (av totalt 50) orsakade de en vattenläcka. Sedan gick det en vecka när de enbart arbetade med att hantera vattenläckan som är ett försäkringsärende och frånskilt vårt grundavtal om totalrenovering. Under den veckan de arbetade med vattenläckan framkom det att bolaget är på finansiellt obestånd, de har fler konkurser i ryggen samt att de betett sig mycket oproffsigt mot våra grannar som är skadade i vattenläckan. Därför åberopade vi fel hos tjänsten (9 § KTjL), reklamation (17 § KTjL), samt avhjälpande av fel (20 § KTjL). Vidare valde vi att i samma mail att avbeställa tjänsten enligt 42 § i KTjL och att betala för utfört arbete. Utfört arbete är enligt oss 3 dagars rivning, 1-2 dagar projektering samt kostnad för bortförande av byggavfall. Nu kräver entreprenören skadestånd. Har han rätt att göra det? Om han har bokat upp underentreprenörer kan det verkligen vara en kostnad för oss? Hantverkare har ofta fler jobb på gång samtidigt etc vilket talar för att det inte bör vara något problem för dem att jobb ändras eller ställs in. Bör vi anlita advokat och vad är vår chans att vinna mot skadeståndskravet? Tack för era förträffliga svar! Hoppas på er vägledning i detta.
SVAR

Hejsan!

Eftersom vattenläckan är ett separat ärende så kommer jag inte att hantera detta här. Det förefaller redan vara hanterat. Jag kommer därför fokusera på näringsidkarens skadeståndsanspråk.

Skadestånd

Skadestånd för avbeställning från konsumentens sida hittar du i konsumenttjänstlagens 42 §.

Första stycket stadgar företagets rätt till ersättning för redan gjort arbete och det arbete som ändå måste göras trots avbeställningen. I ditt fall kommer det att vara för de tre dagarna samt för kostnaden att ta bort material, verktyg och annat från lägenheten, samt transportkostnader.

Andra stycket stadgar företagets rätt till ersättning för övriga kostnader som de har kunnat lidit. Som exempel på kostnader för den återstående delen av tjänsten kan nämnas material som företaget har anskaffat för arbetet. För att sådan kostnad skall vara ersättningsgill krävs dock att det är fråga om material som har anskaffats med sikte på er lägenhet och alltså inte sådant material som företaget löpande använder i sin verksamhet. För att kostnader för den återstående delen av tjänsten skall ersättas av dig krävs att kostnaderna har inneburit en förlust för företaget. Om kostnaden trots avbeställningen har varit till nytta i företaget övriga verksamhet, skall ersättning alltså inte utgå. Detsamma gäller om kostnaden borde ha kunnat nyttiggöras hos näringsidkaren. De har alltså en skyldighet att försöka nyttja material och bemanningen till andra uppdrag för att minska deras förlust. Om de har flera uppdrag på en gång kommer de därför kunna nyttja underentreprenörerna till andra uppdrag och därför inte lida förlust. Det är företagets ansvar att försöka begränsa deras kostnaderna på grund av avbeställningen.

Har de till exempel avböjt uppdrag under dessa dagar kommer även räknas in i ersättningen. Ersättningen är i det fall den vinst som de hade gjort för de uppdrag de underlåtit att ta på sig.

Rekommendationer
Du har nämnt att de endast har arbetat ungefär 6 dagar i lägenheten samt 7 dagar på vattenläckan. Att de orsakat vattenläckan har inget att göra med uppdraget att göra och dessa dagar ska därmed inte räknas med i skadeståndsberäkningen överhuvudtaget. Det ska påpekas att företaget har att bevisa deras förluster. De måste därför även bevisa att de underentreprenörer som de har anlitat inte har kunnat användas på något annat sätt i deras andra uppdrag.

Ett rimligt belopp för deras ersättning bör i alla fall vara 5% av hela summan som ni har kommit överens om eftersom de har gjort 5% av arbetet har gjorts, samt en 5% extra beroende på vad för förluster de kan bevisa att de har gjort. Större förluster kan jag inte tänka mig att de har under de 6 dagar som de utförde arbetet. Underentreprenörerna bör de med all logik kunna användas för andra uppdrag och de bör därför inte lida någon större förlust för dessa. Det är i så fall om de har specialbeställt skräddarsydd material för endast eran lägenhet och som inte går att använda/sälja någon annanstans. I dessa fall kan materialen behöva ersättas av er, men å andra sidan så kommer ni kunna använda materialen till lägenheten. Kom ihåg att det är företaget som har bördan att bevisa vilka förluster de har gjort.

Jag hoppas jag har kunnat redogöra för er situation. Om ni behöver vidare hjälp med ärendet så är du välkommen att höra av dig till mig på Binh.Tran@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (347)
2020-04-03 Konsumenträtt vid fransförlängningar
2020-03-31 Vem ska ansvara för kostnader som uppkommer vid fel i tjänst?
2020-03-31 Kan man avhjälpa fel i tjänst på annat håll och begära ersättning?
2020-03-28 Går det att få ersättning för hyrbilskostnad vid försenad reparation?

Alla besvarade frågor (78701)