Jag hade ett lån då jag och min sambo flyttade ihop och nu ska vi flytta isär - vad säger lagen om detta lån?

FRÅGA
Hej.Jag och min Sambo har vart tillsammans över tio år nu och skall nu flytta i sär.Jag hade ett lån då vi flyttade i hop, ett privatlån utan något av värde knutet till det.Under tiden som vi har vart tillsammans så har vi haft helt gemensam ekonomi dem senaste 7,5 åren och höjt lånet allt eftersom.Vad säger lagen om detta lånet? Är det jag som får lånet med mig ut eller skall det egentligen delas i tu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du och din sambo planerar att göra en bodelning enligt sambolagen (SamboL), eftersom du skriver om att dela på din skuld. Fallen då en skuld ska ingå i bodelningen mellan sambor är ganska få, men det är möjligt. Jag kommer förklara vad som gäller lite mer i detalj. Jag berätta också lite mer om vad som gäller i en bodelning mellan sambor, så att du har full koll på vad som gäller både tillgångar och skulder nu när ni flyttar isär. Mitt svar utgår från att ni inte har avtalat bort sambolagen i ett samboavtal.

Sambor delar bara på saker som skaffats för att användas tillsammans

Ska du och din sambo bodela nu när ni separerar så ska ni bara dela på det som kallas samboegendom (SamboL 8 §). Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har skaffats för att ni ska använda det tillsammans (SamboL 3 §). Det rör sig om saker som du, din sambo eller ni tillsammans har köpt inför att ni flyttade ihop eller har köpt under tiden som ni bott tillsammans.

Bohag är saker som ni har inne i ert hem. Möbler, köksutrustning och andra saker som hör till hushållet är exempel på bohag.

Samboegendomen delas mellan er och ni får tillgodoräkna er egendom för att täcka skulder

När du och din sambo bodelar ska ni räkna ihop hur stort värde er samboegendom har. Det här värdet delar ni lika på för att få ut era andelar i samboegendomen. Ni ska sen ta samboegendom till ett värde som motsvarar er andel (SamboL 12 § och 14 §).

Lånet är ditt och det fortsätter vara ditt när ni har separerat. I vissa fall kan du däremot få täckning för dina skulder vid bodelningen. Då får du tillgodoräkna dig samboegendom för att täcka lånet. Det här är begränsat till fall då lånet är kopplat till samboegendom. Jag tolkar det som att ditt lån inte är kopplat till samboegendomen, eftersom du redan hade det när ni flyttade ihop och det inte är kopplat till någon egendom av värde. Då kan du få täckning för det ur samboegendom på ett villkor: du ska inte ha tillräckligt mycket egendom utöver din samboegendom för att täcka skulden (SamboL 13 §).

Ett räkneexempel med bodelning och skuldtäckning

Det här är ganska svårt att förklara tydligt i text. Jag ska därför ställa upp ett räkneexempel på en bodelning mellan två sambor med lite enkla siffror. Då får du se både hur bodelningen funkar och hur skulden hanteras. Jag skriver vara olika summor i pengar i exemplet. Det rör sig dock inte om pengar, utan det är värden som motsvarar bostad och/eller bohag som räknas som samboegendom. Vi tänker oss att både X och Y har skulder som inte har någon koppling till samboegendomen.

X Y

Samboegendom 20 000 kr 20 000 kr

Annan egendom 5000 kr 10 000 kr

Skulder 10 000 kr 10 000 kr

X har bara 5000 kr som inte är samboegendom. X har därför inte täckning för sin skuld på 10 000 kr. Då får X tillgodoräkna sig en del av sin samboegendom för att täcka skulden trots att skulden inte har något med samboegendomen att göra. X har täckning för halva skulden. X får alltså tillgodoräkna sig halva skulden om 5000 kr.

20 000 – 5000 = 15 000 kr.

X kommer bidra med 15 000 kr till bodelningen när skuldtäckningen har gjorts.

Y har en skuld på 10 000 kr som inte har med samboegendomen att göra. Y har tillräckligt mycket egendom som inte är samboegendom för att täcka sin skuld. Y får alltså inte täcka skulden med egendom som ingår i Y:s samboegendom. Y kommer därför bidra med 20 000 kr till bodelning.

X och Y bidrar tillsamman med 15 000 + 20 000 kr = 35 000 kr till bodelningen. 35 000 kr delas lika mellan dem. X och Y får rätt att ta samboegendom till ett värde av 35 000/2 = 17 500 kr var.

Samboavtal eller ingen som begär bodelning? Då tar ni era egna saker och gör ingen skuldtäckning

Har ni avtalat bort sambolagen i ett samboavtal kommer ni inte göra en bodelning. Oavsett om ni har ett avtal eller inte så behöver ni inte göra en bodelning om ingen av er vill det. Då tar du de saker du äger, din sambo tar sina saker och ni göra ingen skuldtäckning.

Sammanfattningsvis är din skuld fortfarande din skuld. Även om ni har haft gemensam ekonomi i praktiken, så är ni fortfarande ensamt ansvariga för era respektive skulder. Gör ni en bodelning kommer du fortfarande ha kvar din skuld. Du kan dock få tillgodoräkna dig en del av samboegendomen du äger för att täcka skulden. Eftersom din skuld inte är kopplad till samboegendom får du bara göra det här om du inte har tillräckligt mycket egendom som inte är samboegendom för att täcka skulden.

Får du göra din skuldtäckning räknar du bort en del av din samboegendom som motsvarar lånets storlek. Resten av din samboegendom läggs ihop med din sambos samboegendom och värdet av det här delas lika mellan er. Sen får ni ta samboegendom som motsvarar era andelar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer om det här med sambor som separerar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll