Jag fick för mycket i lön - måste jag betala tillbaka? Conditio indebiti

2019-07-04 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare har gett mig dubbel jourersättning under ett års period från förra året som de nu kräver tillbaka 1,5 år senare. 18,139kr gäller det. I snitt har jag fått ut ca 1000kr mer varje månad (efter skatt). Jag har i god tro använt pengarna då jag gick från att vara vikarie till tillsvidare från den perioden den dubbla jourersättning började gälla. Jag har alltså fått dubbel jourersättning från min första lön. Då min totala lön var högre trodde jag det var för att jag hade blivit tillsvidareanställd. Jag jobbar på en arbetsplats där vi jobbar helger, högtider och nätter, därmed är våran lönespecifikation olika varje månad beroende på hur mycket helger osv vi jobbat. Är jag skyldig att betala tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den rättsfråga som det här fallet berör kallas conditio indebiti där huvudregeln är att pengarna som utbetalats felaktigt ska återbetalas. Däremot finns det undantag; om mottagaren har varit i god tro, dvs inte insett eller borde ha insett att det var fråga om en felaktig betalning, och att denne därför inrättat sig eller förbrukat pengarna.

Genom domar från högsta domstolen och arbetsdomstolen följer att fler omständigheter i dessa fall kan beaktas. Det kan var hur lång tid som har gått från att den felaktiga betalningen har gjorts till dess att återbetalningskravet kommer. Om det var fråga om stora eller små belopp och hur svårtolkad lönespecifikationen var.

Jag tolkar din fråga som att återbetalningskravet avser betalningar från tidigast 1,5 år tillbaka. Dvs att senaste gången du fick för mycket i jourersättning var 1,5 år sedan. Det innebär att alla misstagsbetalningar avser ganska lång tid tillbaka, vilket talar till din förmån.

Jag kan inte riktigt svara på om det är fråga om små belopp som utbetalats. De genomsnittliga 1 000 kronorna måste jämföras mot din totala lön varje månad. Inte heller vet jag hur tydliga dina lönespecifikationer har varit, men i det fall de inte närmare har redogjort för din lön talar det till din fördel. Vad som också talar till din fördel är att du övergick till en tillsvidareanställning i samband med att utbetalningarna blev felaktiga. Dessutom talar det för din goda tro att på grund av ditt dynamiska arbete (helger, högtider och nätter), du fick olika summor i lön varje månad. Såvida lönespecifikationen också var otydlig är min uppfattning att du varken insett eller borde ha insett att du mottog felaktiga belopp. Jag bedömer dig därför ha varit i god tro.

Slutsats

En sammantagen bedömning av omständigheterna i fallet talar för att du har varit i god tro när du har inrättat dig efter de felaktiga betalningarna. Min bedömning är då alltså att, givet den information jag har, det finns möjlighet att du inte ska behöva betala tillbaka. Däremot skulle en närmare granskning av lönespecifikationen vara behövligt för att säkrare kunna veta. Rättsfrågan utgör vanligtvis svåra gränsdragningar och det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att du ska betala tillbaka.

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (635)
2020-02-17 Kan man behöva betala tillbaka när man fått för mycket lön?
2020-02-15 Varför har min man fotograferat mitt pass och tagit med när han skulle ingå låneavtal?
2020-02-06 Hyresvärden betalar inte ut depositionen
2020-02-03 Fått ut för mycket försäkringsersättning - måste jag betala tillbaka?

Alla besvarade frågor (77229)