Jag får inte vara ensam med min 3 månader gamla bebis

2017-10-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag får inte vara ensam med min 3 månader gamla bebis efter att jag gjort slut med min sambo som då har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att jag har förlossningsdepression.Under utredningstiden ska barnet bo hos pappa på rekommendation från Socialtjänsten, som varken har träffat mig eller hört min version. Min mjölk har sinat eftersom pappan inte låter mig träffa honom mer än sporadiskt max 3 ggr/vecka. Det har nu gått ca en månad in i utredningstiden som får ta max 4 månader.Jag har försökt nysta i lagarna. Om jag skulle åka och hämta min son mot socialtjänstens vilja, så kan de ju ansöka om LVU och tvångsomhänderta min son om de anser att han är i fara. Därefter kommer det hållas en muntlig förhandling som jag förstått det, och där måste de lyssna till mig och se till mina läkarintyg, inspelningar som visar att sambon ljuger osv. Dvs allt det som socialtjänsten totalt ignorerat hittills. Då har jag en chans att bli hörd, men det är också en risk att socialtjänsten tar min son och LVU-placerar honom, vilket kanske är bättre eftersom jag då har större chans att få träffa honom regelbundet + inte behöver oroa mig för hans pappa ska använda honom som en del i sitt maktspel. Vad tros om detta? Mvh förtvivlad mor
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Orosanmälan

Vid misstanke om att ett barn far illa rekommenderas alla att anmäla misstanken till socialnämnden, (se här). Pappan till ditt barn och även du är alltså rekommenderad att upprätta en orosanmälan vid en sådan misstanke. Det föreligger härvid inga förutsättningar att bedöma huruvida misstanken varit rätteligen grundad. Du har som mamma till ett nyfött barn en stark rätt till en nära relation med ditt barn. Alla beslut som gäller barns hälsa ska tas utifrån barnets bästa, denna barnrättsliga princip väger tyngre än din rätt. Det är ett 3 månader gammalt barn och förmodligen har ett akut interimistiskt beslut tagits med anledning av orosanmälan och det kan på grund av denna omständighet vara så att du inte fått tillfälle att höras innan beslutet.

LVU

Ett så kallat LVU-beslut ska meddelas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att ditt barns hälsa eller utveckling skadas (2 § lagen om vård av unga). Syftet med LVU är alltså inte att få träffa sitt barn. Det framkommer av frågan inga omständigheter som bör föranleda ett beslut om LVU.

Utredningen

Du måste under utredningen höras i ärendet innan frågan avgörs (17 § förvaltningslagen). Det bästa du kan göra är att finnas tillgänglig för utredningen och reda ut eventuella frågetecken som uppstått i samband med orosanmälan. Jag förstår din oro men försök vara tålmodig. Detta är en av flera statliga ingrepp i den enskildes liv som vidtas vid fara för liv och hälsa för barn. Socialtjänsten, socialnämnden och socialstyrelsen ska finnas tillgängliga för upplysningar och råd så du kan alltid kontakta dem under deras öppettider om du har några frågor eller är orolig över din barns hälsa (se serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga och att du får se ditt barn snart igen

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?