Jag bor i hyreslägenhet, och jag hör väldigt tydligt när mina grannar går på toaletten, vilket är störande. Vad ska jag göra?

2019-03-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag bor i en hyreslägenhet, och jag hör min granne som bor ovanför mig och den som bredvid mig när de är på toa. Allt från när de kissar och när de gör nummer 2! Det kan vara mitt på dagen. Men varje morgon så hör jag de. Det är jätte störande och vet inte hur jag ska tillväga!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som gäller om man bor I hyreslägenhet, hur mycket ljud från grannarna en hyresgäst bör acceptera, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Vilken lag gäller om man bor i hyreslägenhet?

Eftersom du bor i en hyreslägenhet tillämpas Jordabalken kap 12, se Jordabalken 12 kap 1 § st 1 (här).

Vilka störningar och ljud från grannar är acceptabelt?

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten, se Jordabalken 12 kap 25 § st 1 (här).

Här får man göra en avvägning om vad som anses vara störningar i boendet. Om en granne renoverar under en kortare period får andra hyresgäster tåla detta. Generellt sett är det okej om folk väsnas en del på dagarna, men däremot ska det vara tyst sena kvällar och nätter. Bor man i lägenhet får man tåla att grannarna hörs en del, men det ska inte vara allvarliga störningar i boendet.

Det finns ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1991 s 574) (här) som rörde pianospel. I fallet hade en person som ägde en bostadsrätt spelat piano i sin lägenhet upp till två timmar på vardagar utom fredagar. Under helgerna spelade personen under två till fyra timmar med undantag för semestertid. Flera grannar blev störda av pianospelandet, men det ansågs vara okej att spela piano i lägenheten i den omfattningen.

Vad som gäller i ditt fall

Dina grannar måste kunna gå på toaletten, och man kan behöva gå på toa oavsett om det är dag eller natt. Eftersom du hör det så tydligt kan det vara så att lägenheterna inte har särskilt bra ljudisolering. Om det är väldigt lyhört rekommenderar jag att du talar om det för hyresvärden. Är du medlem i Hyresgästföreningen kan du även kontakta dem.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1356)
2019-06-17 Grunder att säga upp hyresgäst
2019-06-16 Hyresvärdars höga inkomstkrav
2019-06-16 Får man förbjuda hyresgästen att ha husdjur?
2019-06-16 Får hyresvärden gå in i en lägenhet utan hyrestagarens medgivande?

Alla besvarade frågor (69981)