Jag blev biten av en hund för en månad sedan och uppsökte vård på vårdcentral. Kan jag få försäkringsersättning för ett ärr som uppstått efter bettet?

2021-06-29 i EKONOMI
FRÅGA
Jag blev biten av en hund för någon månad sen och uppsökte vård på vårdcentralen. De satt det inte var någon större fara. Har nu fått ett litet ärr på ovansidan utav handleden, är detta något jag kan få försäkringsersättning för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringar och försäkringars omfattning
Försäkringen är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget som innebär att försäkringsbolaget förbinder sig att ersätta dig i vissa situationer. Vilka situationer som innebär att försäkringsbolaget ska ersätta dig framgår av försäkringsvillkoren och bestäms inte genom lag. Om just den försäkring som du har ger ersättning för ärr orsakade av djur kan jag därför inte svara på. Sannolikt behöver du dock ha en olycksfallsförsäkring eftersom hemförsäkringar sällan täcker just ärrskador. Försäkringen behöver också ha varit giltig vid skadedatumet eftersom försäkringsbolagets ansvar inträder först dagen efter att försäkringen tecknats (11 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).

Skadeståndsanspråk gentemot hundägaren
Om du vet vem som är ägare till hunden som bet dig kan du vända dig till ägaren och kräva skadestånd. En hundägare har ett så kallat strikt skadeståndsrättsligt ansvar för sin hund, vilket innebär att ägaren är skyldig att ersätta skador som hunden orsakat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägarens blir dock inte skadeståndsskyldig om du själv har fått hunden att bita dig, till exempel genom att slå eller skrämma hunden.

Detta rekommenderar jag att du gör:

* I första hand, kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om din försäkring täcker ärrskador
* Om möjligt, kontakta hundägaren och kräv ersättning för dina skador.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (458)
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri
2021-09-29 Kan företag i den privata sektorn kräva e-faktura?

Alla besvarade frågor (96499)