Jag behöver hjälp för att häva ett avtal

2019-02-07 i Avtal
FRÅGA
Jag behöver hjälp för att häva ett avtal
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom det inte framgår vad det är för typ av avtal som ska hävas, redogör jag för vad som gäller allmänt vid hävning då reglerna kan skilja sig lite mellan olika avtalstyper.

Hävning innebär att avtalet upphör att gälla omedelbart, utan hänsyn till vare sig bindningstid eller uppsägningstid. Vid en hävning ska avtalsprestationerna inte fullgöras, dvs varken betalning eller motprestation ska ske. Om fullgörelse däremot redan har skett ska avtalsprestationerna, om möjligt, återgå.

Hävning kan som huvudregel endast göras till följd av ett väsentligt avtalsbrott.

Med detta sagt innebär det att om det har skett ett väsentligt avtalsbrott är det möjligt att häva avtalet. Detta görs i regel genom en reklamation till motparten - alltså ett meddelande till motparten att du vill häva avtalet.

Hoppas att detta var svaret på din fråga! Om inte är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69284)