Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?

FRÅGA
Jag undrar hur jag som mamma utan vårdnad kan se till att mina barn inte missar skolen pga pappan inte kan ta sig ur sängen och ta dom dit.Mina barn är 12 och 15, och jag är orolig att dom inte får samma chance i skolan som andra barn pga av detta.Jag bor i England men är självklart orolig nu!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skolplikt

Alla barn bosatta i Sverige har skolplikt (skollagen 7 kap. 2 §). Ansvaret för att barnen fullgör sin skolgång är delat mellan dels barnens vårdnadshavare och huvudmannen för den skola som eleven går i (skollagen 7 kap. 20-22 §§). Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

Vad ska skolan göra om en elev har frånvaro?

Om en elev har stor frånvaro måste skolan snabbt utreda orsaken och göra något konkret åt det. Rektorn ansvarar för att se till att någon gör en sådan utredning. Det är viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare får komma till tals. Ibland behöver elevhälsan och andra samhällsfunktioner också delta i utredningen. Skolan ska dokumentera sitt arbete med att utreda och åtgärda frånvaro (skollagen 7 kap. 19 a §).

Vad kan kommunen göra om barnens vårdnadshavare inte ser till att barnen går i skolan?

Dina barns vårdnadshavare måste se till att deras barn går till skolan och uppmana dem att gå till skolan. Om en vårdnadshavare inte har gör det och ser till att eleven lever upp till skolplikten får kommunen som eleven bor i (hemkommunen) förelägga vårdnadshavaren. Ett föreläggande är ett beslut som innebär att någon måste göra en

viss sak. Kommunen får förena föreläggandet med vite. (skollagen 7 kap. 23 §).

Vad kan du göra?

Eftersom du inte har vårdnaden av barnen har du juridiskt sett inget ansvar att se till att barnens skolplikt uppfylls. Dock finns det självklart saker du kan göra om du är orolig över att dina barn missar skolan på grund av sin pappa. Du kan kontakta skolan i första hand angående din oro över att dina barn inte deltar i undervisningen, de har som jag beskrev ovan ett ansvar att utreda orsaken till ett barns frånvaro i skolan och göra något åt det. Du kan även kontakta barnens hemkommun angående din oro, eftersom kommunen kan företa åtgärder som jag beskrev ovan gentemot vårdnadshavaren om det är så att vårdnadshavaren hindrar barnen från att uppfylla sin skolplikt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (353)
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?
2021-06-01 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (93068)