Jag är orolig för mitt barn när de är hos sin mamma, vad har jag för val och möjligheter?

2020-05-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min fru lämnade mig för 6 månader sen, vilket var svårt för mig men även för barnen! Barnen bor hos mig vv, men när de är hos henne så umgås hon inte mycket med, hon ger de inte den tid barnen behöver, och de kommer ofta till mig. Jag älskar mina barn och spenderar all min tid med de. Jag tror inte hon mår bra heller för hon har fler gånger sagt att hon ska typ avsluta sitt liv, skickat sms säg att mamma kommer alltid att älska de mm.. Hon förstörde även mitt förhållande till en annan kvinna, och hon gav sig inte innan hon sabbade den! Barnen har varsitt rum här hos mig och jag försöker unna de allt de vill ha, men hos mamma är det raka motsatsen tyvärr. Vänner och allt är viktigare. Vad har jag för val och möjligheter?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För dig som förälder kan det vara bra att veta att vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om åtgärderna vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstutitioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, beaktar man i första hand det som bedöms vara barnets bästa (artikel 3 FN:s barnkonvention). Det betyder att oavsett vilka val du gör utifrån de möjligheter jag kommer att presentera för dig, är det barnets bästa man utgår ifrån.

Jag vill börja med att skriva att om situationen går att lösa internt mellan dig och mamman till barnen är det naturligtvis att föredra. Om det inte är ett alternativ kan man göra andra val och nedan kommer jag beskriva olika möjligheter som finns.

Socialtjänsten
Jag utgår ifrån att barnen står under delad vårdnad av dig och barnens mamma. Det finns olika möjligheter och val du kan göra beroende på hur du vill ta dig an situationen. Du kan till exempel vända dig till socialtjänsten och göra en orosanmälan. Jag presenterar detta alternativ framförallt med tanke på att du i frågan skrev att mamman har skrivit att hon ska avsluta sitt liv och liknande. När en sådan orosanmälan görs innebär det att socialtjänsten är skyldiga att inleda en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det görs för att bedöma om det finns ett missförhållande och hur allvarlig situationen är.

Även om förhållandena inte skulle vara akuta kan en orosanmälan göras, eftersom att känna oro för sina barn handlar inte bara om att barnen eventuellt utsätts för direkt fysisk fara. Oro kan även kännas om till exempel en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. I vissa fall kan ett tvångsomhändertagande av barnen göras om socialtjänsten kan konstatera att ett barn far illa. Bedömer socialtjänsten efter förhandsbedömningen att det finns risk för missförhållanden inleds en utredning där man försöker få en klar och samlad bild av barnens situation.

Det finns även möjlighet till samarbetssamtal hos familjerätten. Kommunen och socialtjänsten ska sörja för att till exempel föräldrar erbjuds samtal under sakkunnig. Syftet är att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge och frågor som gäller barnets försörjning.

Vårdnad
Du har även möjlighet att välja att inleda en tvist i domstol ifråga om vårdnad, boende eller umgänge. Reglerna om detta finns i föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavarna har ansvaret för barnens personliga förhållanden och att barnens behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Det framgår i lagen att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnen tittar man särskilt på om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars förs illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Du kan vända dig till domstol för att försöka få ändring i vårdnaden. Domstolen ska då besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av föräldrarna ska få vårdnaden. Bedömningen grundas särskilt på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Skulle båda föräldrarna motsätta sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om att vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 5 § FB). Om domstolen skulle komma fram till att en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnen gör sig skyldig till försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § FB).

En annan möjlighet för dig är om du och barnens mamma kan komma överens genom avtal om att du ska ha vårdnaden. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § FB).

Boende och umgänge
Om barnen står under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Båda föräldrarna kan framföra det i domstol, men det räcker att en av föräldrarna gör det. Även här kan ett avtal om barnens boende slutas och gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB). Tänk på att det finns inget som hindrar domstolen från att besluta om att barnen ska bo växelvis hos er om detta är bäst för barnen, men om omständigheterna är som du beskriver och att det visas i rätten, kan det finnas en möjlighet att barnen får bo hos dig.

Skulle domstolen besluta om att barnen ska bo hos dig ska barnen ha rätt till umgänge med den föräldern som barnen inte bor tillsammans med, mamman i ditt fall. Det är ert gemensamma ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som barnen inte bor med tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB). Domstolen får även besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § FB). Ett avtal får också slutas gällande umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och gäller om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § tredje stycket FB).

Vid umgänge med den andra föräldern får rätten besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (6 kap. 15 c § FB). Det kallas umgängesstöd och kan användas under en viss period, till exempel om det anses olämpligt att umgängesföräldern umgås ensam med barnet.

Sammanfattning
Eftersom du känner oro för dina barn och barnens levnadsförhållanden när de bor hos sin mamma har du olika alternativ att välja mellan. Går situationen inte att lösa internt mellan er, kan du vända dig till kommunen och socialtjänsten. Beroende på hur levnadsförhållandena ser ut hos mamman kan en utredning inledas. Är situationen akut, på det sätt att det finns risk för att mamman avslutar sitt liv, som du påpekat, kan en orosanmälan göras. Ni har även möjlighet till samarbetssamtal för att försöka komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om du känner för att gå till domstol och göra gällande att du vill ha ändring i vårdnad, boende eller umgänge finns en sådan möjlighet. Domstolen utreder då era levnadsförhållanden och tittar särskilt på vad som är bäst för barnen.

Väljer du att begära ändring i vårdnad, boende eller umgänge rekommenderar jag att du anlitar en jurist. Hos Lawline har vi duktiga och erfarna jurister och om detta är av intresse för dig kan du boka tid här.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89905)