Jag är numera obegränsad skattskyldig i Sverige. Ska min lägenhet som jag betalar skatt för i Grekland också beskattas i Sverige?

2019-04-25 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej, Jag har under 2018 flyttat hem till Sverige från Grekland efter ha varit bosatt och haft skattehemvist där i ett antal år. Jag är numera obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag har en lägenhet kvar i Grekland som jag inte lyckats sälja om jag inte vill acceptera en jättestor reaförlust (halva priset minst pga finanskrisen i landet 2008 och framåt). Lägenheten står obebodd, dvs är inte uthyrd. Jag betalar skatt för lägenheten i Grekland. Min fråga är om den också skall beskattas i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du betalar alltså skatt för din lägenhet i Grekland och undrar om du också ska betala skatt för den i Sverige nu när du bor här igen. Bestämmelser om detta finns i Inkomstskattelagen (IL) och dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Grekland.

Det finns undantag från skattskyldigheten i dubbelbeskattningsavtal
Utgångspunkten är att du ska betala skatt för allt du äger om du är obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket du ju skriver att du är (IL 3 kap. 3 § och 8 §). För att undvika att du betalar dubbel skatt i två olika länder finns dock undantag från detta i de dubbelbeskattningsavtal Sverige skrivit med många länder, bl.a. Grekland.

Enligt Sveriges skatteavtal med Grekland ska endast Grekland beskatta din lägenhet
Till att börja med utgår jag från att din lägenhet är en s.k. "ägarlägenhet", alltså en lägenhet du äger direkt och inte en bostadsrätt. I Sverige anses en ägarlägenhet vara en fastighet i lagens mening (Fastighetsbildningslagen 1 kap. 1 a §). Jag utgår från att "fastighet" i Grekland har samma betydelse och att det alltså omfattar ägarlägenheter.

Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Grekland ska din lägenhet som en fastighet beskattas i det land där den ligger, alltså Grekland. Lägenheten ska därför vara undantagen från svensk skatt (art. X § 2, XXII a) och XXIII § 3).

Sammanfattning:
Din lägenhet ska inte också beskattas i Sverige eftersom det är Grekland som enligt skatteavtalet mellan Sverige och Grekland ska beskatta en sådan fastighet trots att du är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket för mer detaljerad och praktisk information om vad som gäller om beskattning och deklaration av din lägenhet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (101)
2019-07-31 Behöver gåvogivaren betala skatt vid en gåva av fastighet?
2019-07-17 Hur får man fram anskaffningsvärdet på en gammal fastighet?
2019-07-13 Undkommer jag lagfartsavgiften vid gåva?
2019-06-30 Gåva eller försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (72048)