Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?

Hej, Jag är ställföreträdare dvs god man åt min farbror.

Missgynnar det mig rent arvsmässigt, eller att min huvudman t ex vill sälja en fastighet till mig under marknadsvärde, så länge jag är god man?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fördelning av kvarlåtenskap från arvlåtaren återfinns i Ärvdabalken. Arvingar är man endast som efterlevande make eller enligt bestämmelserna om skyldemans arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB samt 2 kap. ÄB.

Som utgångspunkt gäller att arvet för den som blir god man till en släkting inte påverkas. De allmänna arvsreglerna i 2 kap. ÄB gäller fortfarande fullt ut för dig, även om du är god man till din farbror.

Enligt 2 kap. 2 § ÄB har du istadarätt till din farbrors kvarlåtenskap vid händelse av dödsfall, dock krävs det att tidigare arvsklasser inte har några arvingar i livet för att du ska ha rätt att få ta del av kvarlåtenskapen som din farbror lämnar efter dig.

Att din farbror säljer en fastighet till dig kommer inte påverka din rätt till arv, oavsett till vilket pris fastigheten avyttras. Detta eftersom reglerna om förskott på arv enligt 6 kap. ÄB endast presumeras för bröstarvingar. För andra arvingar gäller att egendom tillskrivs som förskott på arv endast då det har särskilt föreskrivits.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”