Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?

FRÅGA
Hej, Jag är ställföreträdare dvs god man åt min farbror.Missgynnar det mig rent arvsmässigt, eller att min huvudman t ex vill sälja en fastighet till mig under marknadsvärde, så länge jag är god man?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fördelning av kvarlåtenskap från arvlåtaren återfinns i Ärvdabalken. Arvingar är man endast som efterlevande make eller enligt bestämmelserna om skyldemans arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB samt 2 kap. ÄB.

Som utgångspunkt gäller att arvet för den som blir god man till en släkting inte påverkas. De allmänna arvsreglerna i 2 kap. ÄB gäller fortfarande fullt ut för dig, även om du är god man till din farbror.

Enligt 2 kap. 2 § ÄB har du istadarätt till din farbrors kvarlåtenskap vid händelse av dödsfall, dock krävs det att tidigare arvsklasser inte har några arvingar i livet för att du ska ha rätt att få ta del av kvarlåtenskapen som din farbror lämnar efter dig.

Att din farbror säljer en fastighet till dig kommer inte påverka din rätt till arv, oavsett till vilket pris fastigheten avyttras. Detta eftersom reglerna om förskott på arv enligt 6 kap. ÄB endast presumeras för bröstarvingar. För andra arvingar gäller att egendom tillskrivs som förskott på arv endast då det har särskilt föreskrivits.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (965)
2021-09-26 Värdering av tillgångar vid efterarv
2021-09-26 Får jag ärva och bära vargpäls?
2021-09-25 Vad händer med en skuld när någon avlider?
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (95915)