Jag är arvtagare, kan jag sälja huset trots att efterlevande sambo säger annat?

2020-12-11 i Arvsskifte
FRÅGA
Min morfar avled nyligen och det har uppstå en tvist mellan hans sambo/särbo och hans dotter. Dottern hävdar att morfar och sambon/särbon inte var sambos när morfar avled, vilket är fallet och kan kontrolleras hos Skatteverket. Särbon hävdar att de levde under äktenskapsliknande förhållanden ändå. Kan hans hus säljas trots tvisten? Jag ärver viss procent och vill såklart ha ut min del då jag inte ingår i tvisten.Ska också tilläggas att jag har särbon och dotterns fullmakt att sköta dödsboet, detta gavs till mig innan tvisten uppstod. Kort och gott- kan jag sälja huset och ta ut min procent och förvara resterande till dess vi vet om särbon får ärva eller ej? (Ingen vill bo kvar i huset)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din morfar har avlidit och hans kvarlåtenskap ska fördelas mellan hans arvingar. Detta görs enligt 2 kap. ÄB. Det är endast efterlevande make som har arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB. Efterlevande sambor har ingen arvsrätt.

I sambolagen finns det emellertid möjlighet för efterlevande sambo att ta över en hyresrätt eller bostadsrätt enligt 19 § SamboL, om efterlevande sambon bäst behöver bostads-/hyresrätten och den inte utgör samboegendom. I det här fallet vill din morfars sambo inte ha huset. Notera att är det inte en bostads- eller hyresrätt blir 19 § överhuvudtaget inte tillämplig. Detta innebär att efterlevande sambo inte har rätt att ärva huset.

Är det bevisat att den efterlevande inte var sambo med din morfar enligt sambolagen kommer hennes möjlighet att begära bodelning att försvinna helt.

Arvingarna kommer med full äganderätt kunna disponera över deras arv, vilket innebär att du fritt kan sälja din andel av huset utan att konsultera med morfaderns sambo.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91198)