FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen13/06/2022

Jackan skadad i krogens garderob

Hej! Jag var på en krog och lämmnade jackan, sedan när jag tog ut jackan så vinns det glossig guld färg på jackan som går ej att ta bort, är det skyldiga att få bort denna färg eller hur blir det, det var ingen färg och den går ej bort vid tvätt etc (på en dyr jacka)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem bär ansvaret för jackan i garderoben? 

Förutsatt att du betalade entréavgift eller garderobsavgift på krogen ingicks ett avtal mellan dig och krogen, vilket innebär att krogen har ett ansvar för att förvara din jacka. ARN har i tidigare beslut kommit fram till att krogen har ett visst ansvar när ett sådant avtal ingås. För att förtydliga behöver du inte ha skrivit på någonting, utan avtalet ingicks automatiskt vid betalningen. 

Att förvara jackan i en garderob är en typ av tjänst krogen erbjuder, vilket gör Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Även om krogen skulle ha satt upp en skylt som säger att de friskriver sig från ansvar om man lämnar in kläder i garderoben kvarstår det ansvaret (3 § KtjL). 

Dina rättigheter när jackan skadats 

Eftersom du lämnat in din jacka och fått tillbaka den med en fläck som inte går bort ska tjänsten (dvs att förvara jackan i garderob) anses vara felaktig, även om det skulle bero på en olyckshändelse (15 § KtjL). Dina rättigheter enligt Konsumenttjänstlagen är att felet ska avhjälpas eller att du får avdrag på priset (16 § KtjL). Detta innebär att krogen har en skyldighet att ersätta dig för jackan, eller köpa dig en ny jacka om det inte medför oskäligt stora kostnader eller olägenheter för krogen. Det finns också en skyldighet för krogen att utge skadestånd pga felet de orsakat, om de inte kan påvisa att skadan som uppstod var utom deras kontroll (31-32 § KtjL). 

Du kan också vända dig till ARN för mer hjälp och stöd i tvisten, via denna länk: https://www.arn.se/Konsument/ 

Hoppas du fick svar på din fråga. 

Med vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare