Istadarätten och universella testamentstagare

2021-02-27 i Testamente
FRÅGA
är ogift och barnlös. ska dela upp arvet procentuellt mellan 2 bonusbarnbarn (20% av kvarlåtenskapen vardera), 2 syskonbarn (15% vardera) och 2 syskonbarnbarn (15% vardera).om någon av dessa dör innan arvet faller ut, får automatiskt dennes barn ärva andelen då, eller måste jag särskilt skriva det i mitt testamente?om arvtagaren är barnlös däremot, fördelas då den barnlösa döda arvingens del mellan samtliga övriga arvtagare trots att mina bonusbarnbarn och de andra inte är släkt med varandra? Eller måste jag särskilt skriva att alla resterande ska dela lika i testamentet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill säkerställa att arvet går till personerna du nämnt och annars till deras arvingar (barn). Det är fråga om testamente och då blir ärvdabalken, ÄB, tillämplig.

Testamente

Eftersom du är ogift och inte har egna arvingar så får du fördela arvet som du vill. Har du upprättat ett giltigt testamente (9 kap. och 10 kap. ÄB) och angivit personerna där så träder istadarätten in om någon av dem dör. Det förutsätter att du, som det också verkar, har skrivit in originalpersonerna som universell testamentstagare. Det innebär att de ses som dina arvingar, enkelt förklarat.

Istadarätten

Om en förälder som får del i arv har avlidit innan arvlåtaren, i detta fall du, har avlidit så träder istadarätten in. Den innebär att förälderns barn träder i förälderns ställe och delar lika på arvet som föräldern annars skulle fått (2 kap. 1 § ÄB).

Testamentestolkning

Det framgår indirekt av lagen att testatorns vilja ska följas så långt det går (11 kap. 1 § ÄB). Det finns även rättsfall där testamente har gett rätt till viss egendom trots att personen avlidit före testatorn. Är det tydligt att testatorns, din, vilja är att istadarätten ska träda i kraft så krävs det inte att du skriver det.

Är du däremot osäker så är det inte heller något fel att skriva i testamentet att du vill att istadarätten ska inträda, eller namnge personerna du vill ska ärva i deras ställe.

Ev. barnlösa testamentstagare

I detta fall så kan du vara tydlig med att du vill att det ska fördelas lika mellan de andra. Som jag nämnt så tolkas testamenten vilket innebär att du kanske inte måste skriva det. Men om du känner att det är bättre och tryggare för din del att skriva in det så är det nog att föredra då tydlighet gör det bara lättare när du har avlidit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96614)