Istadarätten

2020-09-06 i Arvsskifte
FRÅGA
Om jag för innan min pappa ärver mina barn honom eller går min syster allt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän redogörelse
Jag förstår din fråga som att du undrar om dina barn är berättigade till arv efter din far om du har avlidit eller om din fars totala kvarlåtenskap istället kommer att tillskiftas din syster. Nedan kommer en redogörelse för rättsläget och tillämplig lagstiftning.

Bröstarvinges arvsrätt och istadarätten
Rättsregler kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB). När arvet ska skiftas gäller den legala arvsordningen i ärvdabalken, vilket innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser. För att arvet ska fördelas utifrån den legala arvsordningen förutsätter det att ett testamente inte har upprättats som stadgar annat.

Enligt 2 kap. 1 § första stycket ÄB tillhör arvlåtarens bröstarvingar den första arvsklassen och är därmed berättigade till arv. Är man fler bröstarvingar ärver man lika lott (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB).

Vidare stipuleras i paragrafen att om en av bröstarvingarna är avlidna, träder den avlidnes avkomlingar i dennes ställe och delar lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB). Det här ger uttryck för den s.k istadarätten, som ger avkomlingar i senare led rätt att ärva då föräldern är avliden.

Är dina barn berättigade till arv efter din far om du har avlidit?
Du och din syster tillhör första arvsklassen och är därmed berättigade till arv när er far har avlidit. Om du emellertid inte är i livet, kommer dina barn att träda i ditt ställe enligt istadarätten. De kommer att tillskiftas den del som du skulle ha erhållit i arv och som utgångspunkt dela lika på arvet.

Din fars totala kvarlåtenskap kommer således inte att tillfalla enbart din syster. Om du har avlidit kommer dina barn enligt istadarätten att träda i ditt ställe och likväl vara berättigade till arv när din far har avlidit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (629)
2021-04-17 Arv av hus - utköp eller offentlig auktion?
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?

Alla besvarade frågor (91415)