Investerarskydd vid Crowdfunding

2019-03-26 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag har köpt aktier via Crowfounding i Plantagon som nu har gått i konkurs.Kan jag få tillbaka mina investerade 5000kr? Hur kan jag nå företagets ledning? Det finns inget på internet jag kan gå efter och söka. Känner mig som bortblåst. Vänlig hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du köper aktier i ett aktiebolag står du tyvärr själv den finansiella risken för din investering. I lagen om handel med finansiella instrument finns regler om s.k. prospektansvar. Dessa regler träffar emellertid inte Crowdfunding. Om aktiebolaget i vilket du har investerat pengar går i konkurs finns det tyvärr inget du kan göra. Om du vill nå företagets ledning föreslår jag att du vänder dig till företagets hemsida. Om ingen information finns där kan du alternativt kontakta Crowdfunding-plattformen genom vilken du gjorde din investering. Med tanke på det informationsövertag som de kapitalsökande företagen vid Crowdfunding har i förhållande till investerare och det informationsgap som därmed uppstår mellan kapitalsökande företag och investerare kan det visserligen anses problematiskt att det inom svensk rätt inte finns regler som på ett tillfredställande sätt säkerställer investerarskyddet vid andelsbaserad Crowdfunding. Det kan bli väldigt svårt för investerare vid andelsbaserad Crowdfunding att bedöma bolagets finansiella ställning, vilket medför en finansiell risk för investerare och möjligheten att fatta välgrundade affärsbeslut försvagas avsevärt. Frågan om ändring av lagstiftningen i detta avseende har varit föremål för utredning men har inte renderat i ny lagstiftning ännu. Det är inte helt omöjligt att det blir ändring i den frågan eftersom vederbörliga ändringar med stor sannolikhet skulle stärka allmänhetens förtroende för näringslivet och de finansiella marknaderna. Den här gången finns det dock tyvärr, som nämnts ovan, trots eventuella brister vad gäller lämnande av finansiell information om det kapitalsökande företaget inga rättsliga medel för dig att tillgripa för att få tillbaka ditt satsade kapital.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (549)
2019-05-25 Rätt att begära extrastämma i ett bolag?
2019-05-19 Aktiebolag vid bodelning/skilsmässa
2019-05-19 Fusion av aktiebolag
2019-05-17 Måste vi ta ut lön i vårt aktiebolag?

Alla besvarade frågor (69309)