Investerarskydd vid Crowdfunding

2019-03-26 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag har köpt aktier via Crowfounding i Plantagon som nu har gått i konkurs. Kan jag få tillbaka mina investerade 5000kr? Hur kan jag nå företagets ledning? Det finns inget på internet jag kan gå efter och söka. Känner mig som bortblåst. Vänlig hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du köper aktier i ett aktiebolag står du tyvärr själv den finansiella risken för din investering. De regler som finns i lagen om handel med finansiella instrument om prospekt och det s.k. prospektansvaret som följer av 29 kap. 1 § 2 st. aktiebolagslagen (ABL) träffar typiskt sett inte Crowdfunding, som alltså är ett sätt för privata aktiebolag att anskaffa kapital. Detta beror på att värdepapper i de kapitalsökande bolagen vid Crowdfunding inte erbjuds till allmänheten, utan vanligtvis tecknas "via Crowdfunding-plattformen" som ett sätt att kringgå det s.k. spridningsförbudet i ABL. Om aktiebolaget i vilket du har investerat pengar går i konkurs finns det tyvärr inte mycket du kan göra, annat än att hoppas på utdelning i konkurs. Som aktieägare har du dock en oprioriterad fordran och kommer få betalt endast i den mån det finns tillgångar kvar efter att andra frodringsägare med separationsrätt och förmånsrätt fått betalt. Eftersom grunden för konkurs är obestånd är chansen att som aktieägare få utdelning i konkurs typiskt sett väldigt liten. Om du vill nå företagets ledning föreslår jag att du vänder dig till företagets hemsida. Om ingen information finns där kan du alternativt kontakta Crowdfunding-plattformen genom vilken du gjorde din investering.

Med tanke på det informationsövertag som de kapitalsökande företagen vid Crowdfunding har i förhållande till investerare och det "informationsgap" som därmed uppstår mellan kapitalsökande företag och investerare kan det förstås anses problematiskt att det inom svensk rätt inte finns regler som på ett tillfredställande sätt säkerställer investerarskyddet vid andelsbaserad Crowdfunding. Det är givetvis väldigt svårt för dig att vid andelsbaserad Crowdfunding bedöma bolagets finansiella ställning vilket medför en finansiell risk för dig som investerare, och din möjlighet att fatta välgrundade affärsbeslut försvagas förstås avsevärt vid ifrågavarande investeringsform. Frågan om ändring av lagstiftningen i detta avseende har varit föremål för utredning men har ännu inte renderat i ny lagstiftning. Det är inte helt omöjligt att det blir ändring i den frågan eftersom vederbörliga ändringar med stor sannolikhet skulle stärka allmänhetens förtroende för näringslivet och de finansiella marknaderna. Den här gången finns det dock tyvärr, som nämnts ovan, trots eventuella brister vad gäller lämnande av finansiell information om det kapitalsökande företaget inga rättsliga medel för dig att tillgripa för att få tillbaka ditt satsade kapital.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (572)
2019-08-19 Vad utgör en koncern och vilka "bestämmer" i företagskonstruktionen?
2019-08-16 Kommanditdelägare i flera kommanditbolag
2019-07-31 Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter
2019-07-29 Omsättningsförbehåll via aktieägaravtal eller bolagsordning

Alla besvarade frågor (72087)