FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag26/03/2019

Investerarskydd vid Crowdfunding

Hej! Jag har köpt aktier via Crowfounding i Plantagon som nu har gått i konkurs. Kan jag få tillbaka mina investerade 5000kr? Hur kan jag nå företagets ledning? Det finns inget på internet jag kan gå efter och söka. Känner mig som bortblåst. Vänlig hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du köper aktier i ett aktiebolag står du tyvärr själv den finansiella risken för din investering. De regler som finns i lagen om handel med finansiella instrument om prospekt och det s.k. prospektansvaret som följer av 29 kap. 1 § 2 st. aktiebolagslagen (ABL) träffar typiskt sett inte Crowdfunding, som alltså är ett sätt för privata aktiebolag att anskaffa kapital. Detta beror på att värdepapper i de kapitalsökande bolagen vid Crowdfunding inte erbjuds till allmänheten, utan vanligtvis tecknas "via Crowdfunding-plattformen" som ett sätt att kringgå det s.k. spridningsförbudet i ABL. Om aktiebolaget i vilket du har investerat pengar går i konkurs finns det tyvärr inte mycket du kan göra, annat än att hoppas på utdelning i konkurs. Som aktieägare har du dock en oprioriterad fordran och kommer få betalt endast i den mån det finns tillgångar kvar efter att andra frodringsägare med separationsrätt och förmånsrätt fått betalt. Eftersom grunden för konkurs är obestånd är chansen att som aktieägare få utdelning i konkurs typiskt sett väldigt liten. Om du vill nå företagets ledning föreslår jag att du vänder dig till företagets hemsida. Om ingen information finns där kan du alternativt kontakta Crowdfunding-plattformen genom vilken du gjorde din investering.

Med tanke på det informationsövertag som de kapitalsökande företagen vid Crowdfunding har i förhållande till investerare och det "informationsgap" som därmed uppstår mellan kapitalsökande företag och investerare kan det förstås anses problematiskt att det inom svensk rätt inte finns regler som på ett tillfredställande sätt säkerställer investerarskyddet vid andelsbaserad Crowdfunding. Det är givetvis väldigt svårt för dig att vid andelsbaserad Crowdfunding bedöma bolagets finansiella ställning vilket medför en finansiell risk för dig som investerare, och din möjlighet att fatta välgrundade affärsbeslut försvagas förstås avsevärt vid ifrågavarande investeringsform. Frågan om ändring av lagstiftningen i detta avseende har varit föremål för utredning men har ännu inte renderat i ny lagstiftning. Det är inte helt omöjligt att det blir ändring i den frågan eftersom vederbörliga ändringar med stor sannolikhet skulle stärka allmänhetens förtroende för näringslivet och de finansiella marknaderna. Den här gången finns det dock tyvärr, som nämnts ovan, trots eventuella brister vad gäller lämnande av finansiell information om det kapitalsökande företaget inga rättsliga medel för dig att tillgripa för att få tillbaka ditt satsade kapital.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”