FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/04/2021

Investera enskild egendom i samboegendom

Hej! Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt som vi äger 50/50 som vi nu renoverar. Jag har gått in med mer pengar så vi har skrivit ett samboavtal och skuldebrev. Nu har jag fått ett arv och vi vill använda dessa pengar till renoveringen. Dessa pengar är skrivna som enskild egendom till mig men jag undrar nu hur det blir när jag investerar dessa i vår gemensamma bostad om vi skulle gå isär och sälja lägenheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad utgör samboegendom?

När ett samboförhållande upphör, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Därmed ska endast samboegendom ingå i bodelningen. Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det finns dock undantag som gör att viss egendom inte utgör samboegendom och därmed inte heller ska ingå vid en eventuell bodelning. Egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda utgör inte samboegendom. Dessutom utgör inte egendom som har trätt i stället för sådan egendom inte samboegendom, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling som gör egendomen enskild (4 § SamboL, jfr NJA 1995 s. 557). Om du använder ärvda pengar med förbehåll om att det ska vara enskilda, för att köpa något annat kommer den nya egendomen vara enskild.

Sammanblandning

Det är dock sannolikt att pengarna som är enskild egendom förlorar sin karaktär när de sammanblandas med samboegendomen (bostadsrätten). I ett liknande fall från Högsta domstolen hade en make satt in pengar som var enskild egendom på ett gemensamt bankkonto, vilket gjorde att egendomen blev sammanblandad och inte längre kunde utgöra enskild egendom (NJA 1992 s. 773). Det är därför troligt att bostaden kommer att delas lika mellan er vid en bodelning. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att upprätta ett samboavtal och/eller ett skuldebrev.

Samboavtal och skuldebrev

Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Det är därför möjligt att avtala om hur egendomen ska fördelas mellan samborna vid en eventuell bodelning. Ni kan till exempel bestämma hur bostaden ska fördelas i andelar. Det är också möjligt att upprätta ett skuldebrev mellan samborna. Det möjliggör att du återfår visst belopp av renoveringspengarna från din sambo.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”