FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev02/10/2020

Invändningsrätt mot ny borgenär

Hej!

Jag hade ett skuldebrev för min vän och skulle betala en bestämd summa pengar varje månad. En månad kommer han och berättar att han överlåtit skuldebrevet till en annan, som då kräver en helt annan summa av mig. Beloppet var 20.000kr och muntligen kom jag och min vän överens om att betala 5000kr i månaden, men den som jag nu ska betala till påstår att skuldebrevet är på 20.000 kr och att jag inte betalat något utöver det trots att jag bara har 5000kr kvar att betala?

Spelar det någon roll ifall skuldebrevet var löpande eller ett enkelt? Vad kan jag göra?

Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldebrev hittar vi i Skuldebrevslagen (SkbrL). Skuldebrev delas upp i löpande och enkla skuldebrev – jag kommer i mitt svar redogöra för vilka invändningar du kan göra mot denna nya innehavare, både när det gäller löpande och enkla skuldebrev. Jag kommer använda mig av termerna borgenär för den som kräver pengarna och gäldenär för den som är skyldig pengarna.

Enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev är ställda till en viss man, betalningsmottagaren är alltså specificerad (26 § första stycket SkbrL). Huvudregeln vid överlåtelser av enkla skuldebrev är att den nya borgenären inte har bättre rätt än den ursprungliga borgenären – detta innebär att de invändningar som gäldenären hade kunnat rikta mot den ursprungliga borgenären, kan även riktas mot den nya borgenären (27 § SkbrL).

Eftersom att du mot din vän hade kunnat åberopa att du redan har betalat 15.000 kr med framgång, så kan du även åberopa detta mot den nya borgenären.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev är gjorda för att omsättas och byta borgenär, varför de ofta är ställda till "innehavaren" eller "viss man eller order" – värt att notera är att ett enkelt skuldebrev där det inte framgår vem man ska betala till är att jämställa med ett löpande skuldebrev (11 § SkbrL). Eftersom att löpande skuldebrev är lättare att omsätta, så är gäldenärens rätt till invändning mot en ny borgenär också begränsad – invändningarna delas upp i bestående och icke-bestående.

Exempel på icke-bestående invändningar som faller bort om den nya borgenären var i god tro vid överlåtelsen, d.v.s. om den nya borgenären inte hade vetskap eller misstanke om den omständighet som invändningen grundar sig på (15 § SkbrL):

- Gäldenären har redan betalat till den ursprungliga borgenären

- Skuldebrevet har tillkommit genom tvång från ursprungliga borgenären m.fl.

Exempel på bestående invändningar som även kan göras mot en godtroende borgenär (17 § SkbrL):

- Skuldebrevet har tillkommit genom förfalskning

- Skuldebrevet har utfärdats av någon som saknade behörighet m.fl.

Invändningen att du redan har betalat 15.000 kr är inte en bestående invändning och skulle alltså inte stå sig gentemot en godtroende borgenär.

För att sammanfatta spelar det alltså roll huruvida det är fråga om ett löpande eller ett enkelt skuldebrev. Är det fråga om ett enkelt skuldebrev kan du invända att du redan har betalat 15.000 kr mot den nya borgenären eftersom att denne inte har bättre rätt än den ursprungliga borgenären (din vän) – och du behöver inte betala det som du redan har betalat.

Är det istället fråga om ett löpande skuldebrev, så kan du inte invända att du redan har betalat 15.000 kr om den nya borgenären var i god tro vid överlåtelsen och inte insåg eller borde ha insett att en viss del av skulden redan betalats. Den nya borgenären har därmed rätt att kräva hela summan, och du kommer få betala "dubbelt".


Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”