Invändning mot skuldebrev

Hej! Sitter lite i klistret efter en incident, utfärdade ett skuldebrev på 50k när ja köpte en maskin till företaget, utan förfallodag, maskinen gick sönder och fick reparera den för 10k, fanns garanti, när dem ja köpte från kom o inspekterade så förmodades jag infria skuldebrevet, hur mycket skall jag betala? inte 50k väl? finns de någon skillnad om det var utställt till innehavaren eller till deras AB order?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Frågan om hur mycket du ska betala till den som skuldebrevet ska infrias till beror på två saker: för det första om skadan på din köpta maskin var att anse som fel och att prisavdrag kunde krävas, och för det andra så beror det på skuldebrevet och vem som gör det gällande.

Den första aspekten, den köprättsliga, kan jag här inte svara på eftersom att ingen information finns. När det är fel på en köpt vara så kommer i första hand avhjälpande och omleverans på fråga, därefter prisavdrag, om inte annat har avtalats om vid köpet.

Alla skuldebrev kan kategoriseras som enkla eller löpande. Löpande skuldebrev, som också kallas för innehavar- eller orderskuldebrev, är avsedda att omsättas i handel och är mer förmånliga för den som förvärvar dem jämfört med ett enkelt skuldebrev. I näringslivet är dock de flesta skuldebrev enkla (t.ex. så är vanliga fakturor enkla skuldebrev).

Mot den ursprunglige borgenären (den som skuldebrevet är ställt till) kan man alltid göra invändningar, oavsett om skuldebrevet är enkelt eller löpande. Så långt beror det alltså på det köprättsliga, om felet berättigar dig till prisavdrag.

Att skuldebrevet skulle vara ställt till innehavare eller order skulle göra det till ett löpande skuldebrev. Då beror det på om skuldebrevet har blivit överlåtet till någon annan som var i god tro om att inget var konstigt med skuldebrevet. I sådant fall så räknas en köprättslig invändning som icke gällande mot den nya borgenären, enligt Skuldebrevslagens 15 § 3:e att-moment.

Skillnaderna mellan innehavar- och orderskuldebrev handlar mer om situationer där det är oklart vem som kan göra skuldebrevet gällande, eller vem som gäldenären kan betala till med befriande verkan.

Hoppas att detta klargör din situation,
vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”