FrågaFAMILJERÄTTFaderskap12/03/2015

Intyg på fastställande av faderskap

Hej jag undrar vart får man papper på att faderskapet är fastställt min dotter är 38 år och nu frågar hon efter det jag har det inte vart ringer man efter det ? Jj

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det är varje kommuns socialnämnd som är ansvarig för fastställande av faderskap. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med socialnämnden i den kommun där barnet var folkbokfört när fastställandet gjordes. De kan helt säkert hjälpa dig vidare med mer information om var du kan få tag på ett intyg eller liknande.

Mer information om fastställande av faderskap finns också på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/faderskapochforaldraskap/faderskap.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Thomas BorgenfalkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?