Intrång i upphovsrätten för byggnad

2016-02-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej jag är lite bekymrad på grund av min första granne vi bygga en kopia av mitt hus ,min fråga är kan på något sätt stoppa eller förhindra honom bygga samma hus som mitt ,har jag rätt att gå till kommunen och anmäla honom
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är så att det är du som har ritat huset äger du upphovsrätten till husets utformning enligt 1 kap. 1 § 6 p. URL, förutsatt att det når s.k. verkshöjd. Verkshöjd innebär att byggnaden måste nå upp till en viss grad av originalitet. Denna originalitets- eller verkshöjdsbedömning förutsätter en subjektiv bedömning.

Upphovsrätt inbegriper en ensamrätt till förmån för upphovsmannen, vilket i detta fall är arkitekten till byggnaden. Ensamrätten innebär i sin tur en rätt att framställa exemplar av (i detta fallet) byggnaden enligt 1 kap. 2 § 1 & 2 st. URL.

Skulle det därför vara så att byggnaden är upphovsrättsligt skyddad och du därmed är byggnadens upphovsman har du rätt att göra gällande intrång i upphovsrätten avseende din grannes uppföring av ett identiskt hus. Detta kan du göra genom att väcka en intrångstalan vid domstol genom en stämningsansökan.

Jag vill understryka att ovanstående endast är en mycket kort framställning av vad som gäller avseende intrång i upphovsrätten och du bör om du vill gå vidare med söka ytterligare juridisk rådgivning.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (901)
2020-10-28 Brott mot lagen om företagshemligheter - Vad gäller och vilka åtgärder kan vidtas av den som lidit skada?
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor

Alla besvarade frågor (85565)