Internationellt arv

FRÅGA
Vi undrar hur arvsskatten mellan makar ser ut i Italien.Specifikt: vad gäller ang arvskatt på en lägenhet vi äger gemensamt i Italien om en av oss går bort?Vi är gifta och skrivna i Sverige men äger en lägenhet i Italien som semesterboende. Och hur ser arvskatten ut för våra barn om vi båda går bort? (Skrivna i Sverige)
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline.

Hur arvsskatten i Italien ser ut kan jag tyvärr ingenting om (i det fall att ni vill veta mer om den får ni givetvis gärna skicka in en ny fråga). Däremot kommer jag besvara frågan på ett annat sätt.

EU:s arvsförordning

Från och med augusti 2015 har nya regler för arv i internationella situationer satts i bruk (EU:s arvsförordning). I och med detta finns möjlighet att använda svensk arvslagstiftning även för egendom som finns utomlands. I regel ska frågor som rör arv handläggas i det land där den avlidne haft sin hemvist och lagen i detta land ska också tillämpas.

Ert fall

Eftersom ni båda har hemvist i Sverige bör arvsfrågan således handläggas av svensk domstol och svensk lagstiftning ska tillämpas. I Sverige har vi sedan 2005 ingen arvsskatt.

Om ni idag skulle bo någon annanstans än i Sverige kan ni i era testamenten begära att svensk lag ska tillämpas på arvet.

Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna om ni har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Viktoria Silfverplatz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89885)