Internationell privaträtt - testamente

2017-11-10 i Testamente
FRÅGA
Jag är sedan 1978 förlovad med en fransk medborgare som har ( när detta krävdes ) permanent uppehållstillstånd i Sverige år 1987. Han vistas mest i Sverige men har kvar bostad i Frankrike och får sin pension utbetald där. Nu till min fråga. Vid hans frånfälle var kommer jag som ärver genom testamente att beskattas? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör sig om internationell privaträtt. Vi ska utgå från att din man bor här då av din fråga framgår att han vistas mest i Sverige vilket innebär att han här hemvist här.

Domstolsbehörighet

Enligt huvudregel i EU-arvsföroкdning artikel 4, domstolsbehörighet ligger hos den domstol där den avlidne hade sin hemvist. Det innebär att vid personens död räknas dennes hemvist där han/hon bodde faktiskt. Men eftersom huvudregel i arvsförordningen är dispostivt då får man välja genom avtal vilken domstol som ska ha behörighet om arvet.

Lagval

Enligt samma förordning, i artikel 21 finner man svar på vilken lag som gäller vid personens frånfälle. Här är också finns allmän huvudregel som är dispositivt. Den säger på samma sätt som artikel 5, där den avlidne hade sin hemvist kommer lagen i det land vara tillämplig. Även här får man välja vilken lag som ska vara tillämplig i fråga om arvet.

Beskattning

Vad gäller skatt på arv så är det skattefritt i Sverige vilket innebär att man inte betalar arvsskatt i Sverige. Men eftersom arvet, förekommer från Frankrike kan det bli så att arvet beskattas där om det inte finns t.ex ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som kan ha stadgande som säger att "arv beskattas enbart i mottagarens hemstat". Det skulle innebära att du bara får beskattas i Sverige, och i Sverige finns ingen arvsskatt så någon skattskyldighet uppkommer inte i sådant fall.

Men det kan även finns ett annat stadgande som t.ex. säger att "arv ska beskattas i källstaten". Det betyder att arvet ska beskattas i den stat som arvet kommer ifrån, i vårt fall Frankrike.

Sammanfattning

Så ifall din man dör och han inte sluter ett avtal om vilken domstol och lag han önskar (Sveriges eller Frankrikes) att vara tillämplig, faller det då svensk domstols behörigt att ta upp ärendet om hans arv/testamente och svensk lag kommer vara tillämplig. Vad gäller beskattning, så i Sverige betalar du ingen skatt på arv, men eventuellt du kan vara skyldig att betala skatt i Frankrike.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95697)