Internationell privaträtt - testamente

Jag är sedan 1978 förlovad med en fransk medborgare som har ( när detta krävdes ) permanent uppehållstillstånd i Sverige år 1987. Han vistas mest i Sverige men har kvar bostad i Frankrike och får sin pension utbetald där. Nu till min fråga. Vid hans frånfälle var kommer jag som ärver genom testamente att beskattas? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör sig om internationell privaträtt. Vi ska utgå från att din man bor här då av din fråga framgår att han vistas mest i Sverige vilket innebär att han här hemvist här.

Domstolsbehörighet

Enligt huvudregel i EU-arvsföroкdning artikel 4, domstolsbehörighet ligger hos den domstol där den avlidne hade sin hemvist. Det innebär att vid personens död räknas dennes hemvist där han/hon bodde faktiskt. Men eftersom huvudregel i arvsförordningen är dispostivt då får man välja genom avtal vilken domstol som ska ha behörighet om arvet.

Lagval

Enligt samma förordning, i artikel 21 finner man svar på vilken lag som gäller vid personens frånfälle. Här är också finns allmän huvudregel som är dispositivt. Den säger på samma sätt som artikel 5, där den avlidne hade sin hemvist kommer lagen i det land vara tillämplig. Även här får man välja vilken lag som ska vara tillämplig i fråga om arvet.

Beskattning

Vad gäller skatt på arv så är det skattefritt i Sverige vilket innebär att man inte betalar arvsskatt i Sverige. Men eftersom arvet, förekommer från Frankrike kan det bli så att arvet beskattas där om det inte finns t.ex ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som kan ha stadgande som säger att "arv beskattas enbart i mottagarens hemstat". Det skulle innebära att du bara får beskattas i Sverige, och i Sverige finns ingen arvsskatt så någon skattskyldighet uppkommer inte i sådant fall.

Men det kan även finns ett annat stadgande som t.ex. säger att "arv ska beskattas i källstaten". Det betyder att arvet ska beskattas i den stat som arvet kommer ifrån, i vårt fall Frankrike.

Sammanfattning

Så ifall din man dör och han inte sluter ett avtal om vilken domstol och lag han önskar (Sveriges eller Frankrikes) att vara tillämplig, faller det då svensk domstols behörigt att ta upp ärendet om hans arv/testamente och svensk lag kommer vara tillämplig. Vad gäller beskattning, så i Sverige betalar du ingen skatt på arv, men eventuellt du kan vara skyldig att betala skatt i Frankrike.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”