Internationell dubbelbeskattning av fysisk person (Sverige - Estland)

FRÅGA
Jag har erhållit utdelning från ett Estniskt bolag,beloppet har beskattats i Estland med 20% och i Sverigemed 5%,och detta blev godkänt av skattemyndigheten,men nu plötsligt har skattemyndigheten ändrat uppfattning och vill att utdelningen skall beskattas i Sverige.Jag har tittat på dubbelbeskattningsavtaletSverige-Estland artickel 23 undanröjande av dubbelbeskattning ......vad är att göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har inte fått nog med information från dig för att kunna ge ett skräddarsytt svar, utifrån frågan. Jag ska dock göra mitt bästa för att klargöra rättsläget för dig så långt som det går.

Allmänt om internationell beskattning

Utgångspunkten i internationell beskattning är frågan om det rör sig om en fysisk eller juridisk person. Jag utgår ifrån att du frågar om vad som gäller om beskattning för dig som fysisk person vid utdelning av ett bolag beläget i Estland. I sådant fall blir i första hand inkomstskattereglerna tillämpliga, närmare bestämt tredje kapitlet (Inkomstskattelag (1999:1229) 3 kap. 1§ (IL)). Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistats här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Vad innebär väsentlig anknytning? Om du inte längre är bosatt i Sverige men t.ex. har din familj, bostad eller anknytning här, så anses du ha väsentlig anknytning. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 7 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att en blir skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet, däribland utdelningen (3 kap. 8 §).

Undantag från beskattning - obegränsad skattskyldighet

Om du nu är obegränsat skattskyldig, finns dock (precis som du nämnt) ett dubbelbeskattningsavtal mellan Estland och Sverige, där syftet är att full skatt inte ska betalas av dig i båda länderna. Om både Sverige och Estland kan beskatta din utdelning, finns särskilda regler i artikel 10 i dubbelbeskattningsavtalet.

Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Det som gäller i ditt fall, är att du kan bli beskattad i båda länder för utdelningen men den estniska skatten får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vidare finns en till bestämmelse om detta i artikel 23 om undanröjande av dubbelbeskattning. Där står att en avräkning av den estniska skatten ska ske på den svenska skatten. 20 % (beskattning av utdelning i Sverige) - 15 % (beskattning av utdelning i Estland = 5 %.

I Sverige är alltså skatten på utdelningen 5 %, medan den är 20 % i Estland.

Utdelningen från det estniska bolaget kommer således alltid att bli beskattad i Sverige, bara att procentsatsen kommer att vara 5 % (istället för 20 %) på grund av avräkning av skatt. Om du istället menar att Skatteverket ändrat detta och beskattar dig i Sverige utan avräkning på utländsk skatt (20%), är det en annan fråga. För att få svar på den eventuella frågan, ber jag dig att kontakta Skatteverket. Du kan alltid begära omprövning av skattebeslutet och överklaga det hos förvaltningsrätten, se här: omprövning på Skatteverkets hemsida.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Lycka till!

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?