Internationell beskattning av bostadsrätt

FRÅGA
Hej,jag vill gärna rådfråga er om följande:Min fru har en syster som bor i Hongkong, Kina.Hon har både kinesiskt och brittiskt medborgarskap.Hon är intresserad och vi planerar för att hon övertar en bostadsrätt som vi äger här i Sverige.1. Vilket är skattemässigt det bästa:att vi ger bostadsrätten som en gåva till henneellersäljer den till hennes för samma pris som vi ursprungligen köpte den för?2. Om alt. när hon kan komma att sälja bostadsrätten, hur blir då beskattningen?I Hongkong eller i Sverige?Tacksam för era kloka svar av vilka som är de bästa alternativen.Bästa hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst.

Initialt hittar du en väldigt kort sammanfattning på dina två frågor. Vidare finner du en något djupare redogörelse som fungerar som ett komplement till själva sammanfattningen och slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något verkar oklart.

Sammanfattningsvis

Vilket alternativ ni väljer spelar ingen roll då den skattemässiga effekten blir lika oavsett hur ni väljer. Hon kommer vidare att beskattas i Sverige för den eventuella vinst hon kan komma att göra på lägenheten vid en framtida försäljning eftersom hon är s.k. begränsat skattskyldig.

Fråga 1: Vilket alternativ är smartast vid överlåtelse av en bostadsrätt - Gåva eller försäljning till samma anskaffningsvärde?

Det spelar faktiskt ingen roll vilket alternativ ni väljer, då utfallet blir detsamma. Om ni väljer att sälja bostadsrätten till henne, för samma pris som ni har anskaffat den för, så innebär det att ni slipper beskattning då ni inte gör någon vinst. Vidare så får din frus syster ett anskaffningsvärde på bostadsrätten motsvarande den summa hon köper den för, dvs. samma summa som ni har haft sen tidigare.

Effekten blir densamma vid överlåtelse av bostadsrätten genom gåva. I Sverige har vi ingen gåvoskatt, vilket gör att ingen av er kan komma att beskattas (under förutsättning att det inte finns lån på bostadsrätten). Enligt den s.k. kontinuitetsprincipen så tar gåvomottagaren över det anskaffningsvärde som gåvogivaren hade. Helt enkelt, din frus syster tar över samma anskaffningsvärde som ni har haft för bostadsrätten. Det blir som du nu kan se, samma effekt.

Fråga 2: Hur blir det med beskattningen – Sker den i Kina eller Sverige?

Jag utgår från att fastigheten är belägen i Sverige.

Man kan bli skattskyldig i Sverige genom en rad olika omständigheter. Detta sker genom att man antingen har s.k. obegränsad eller begränsad skattskyldighet i Sverige. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska man antingen vara bosatt här, stadigvarande vistas här i riket eller ha väsentlig anknytning hit, (jfr 3 kap 3 § Inkomstskattelagen – "IL"). Eftersom din frus syster troligtvis inte stämmer in på några av de här förutsättningarna kan vi utesluta att hon har den här typen av skattskyldighet. Hon är istället s.k. begränsat skattskyldig. Att vara begränsat skattskyldig innebär att man skattar precis som vanligt (som en obegränsat skattskyldig person) i Sverige, men enbart för en viss inkomst och enbart under den förutsättningen att inkomsten är beskattningsbar i Sverige.

I det här fallet är din frus syster så kallat begränsat skattskyldig på grund av att hon säljer en fastighet i landet. Hon blir då skattskyldig för den vinst hon gör, här i Sverige, jfr. 3 kap 18 § 11p. IL. Denna regel tar inte hänsyn till ifall hon bor utomlands utan det är endast den omständighet att fastigheten är belägen i Sverige som är relevant för skattskyldigheten.

Hon kommer således behöva redovisa en försäljning precis som vid en "vanlig" avyttring av en privatbostadsfastighet. Den vinst hon uppbär kommer att tas upp till 22/30-delar i inkomstslaget kapital, (jfr 45 kap. 33 § 1 st. IL). Därefter blir beskattningen 30 % på resterande summa enligt 65 kap 7 § IL. Det blir alltså en total beskattning på 22 % av vinsten.

Det kan finnas risk att man som medborgare i ett annat land blir skattskyldig för samma inkomst även i det landet, som här i Sverige – dvs. dubbelbeskattning. Detta undviks genom skatteavtal länderna mellan. Det brukar, allt som oftast, finnas med en klausul som stadgar att det land där fastigheten är belägen har beskattningsrätten. På så sätt bör alltså inte din frus syster kunna bli beskattad även i Kina.

Kontaktuppgifter

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, men finner du trots allt något oklart i mitt svar så är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott och trevlig kväll,

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (294)
2021-07-31 Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?
2021-07-30 Skatt på arv från Danmark
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

Alla besvarade frågor (94588)