Internationell arvsrätt, tredjestat, vilken lag blir tillämplig?

Min far har ärvt pengar från en avliden bror i Australien. Han har fått lika mycket som helbröderna. Kan man utgå från att detta är rätt enligt australisk lag eller ska svensk lag tillämpas?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (arvsförordningen) är att domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död har behörighet att fatta beslut om arvet i dess helhet.

Australien är inte en medlemsstat, utan räknas som tredjestat, men eftersom Sverige är det så ska de så långt möjligt följa arvsförordningen. Detta betyder att om din fars avlidne halvbror hade sin hemvist i Australien, alltså bodde där, så är det australisk lag som ska tillämpas. Ni kan alltså utgå från att det är rätt!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”